Newsletter ITI č. 4 je na světě


Nové číslo newsletteru ITI je na světě. Je věnováno zejména zhodnocení probíhajícího programového období v Hradecko-pardubické aglomeraci a částečně i přípravě toho následujícího. Čtvrté vydání je v elektronické formě k dispozici na webových stránkách v sekci "Newsletter" pod odkazem zde.