Na Zámku Pardubice jedou rekonstrukční práce naplno


Lešení, kolečka s maltou, míchačky, kotouče kabelů, trubky, vyskládané dlaždice i krásná jasanová prkna na podlahy. K tomu zakryté všechny cenné nástěnné malby či dřevěné kazetové stropy. Tak v těchto dnech vypadá aktuální stav investice Pardubického kraje na Zámku Pardubice. Stavební práce se tu nezastavily ani v nouzovém stavu. Naopak v některých částech památky stavbaři již spolupracují s dodavateli vybavení expozic. Zatím vše probíhá podle harmonogramu.

„Přestože nemůžeme přesně říci, jak dlouho budou výjimečná opatření v kultuře trvat, chceme, abychom byli připraveni zámek otevřít veřejnosti podle původních plánů. Otevření nové stálé expozice skla máme naplánované na 23. června letošního roku. Stavba se tomu přizpůsobila a postupně prostory předává,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který tento týden vedl za investora kontrolní den na stavbě. „Na podzim bychom chtěli otevřít výstavu k 140. výročí založení Musejního spolku a do konce roku ještě numismatickou expozici. Pernštejnové se pak v plném lesku na zámek vrátí se začátkem návštěvnické sezóny 2021,“ dodal Línek.

Ve třetím nadzemním podlaží, kde se začíná rodit nová expozice skla, stavbaři rozvedli novou elektroinstalaci, pokládají podlahy a dokončují nátěry omítek. Vidět už jsou některé instalační prvky, lišty pro osvětlení a nové podhledy. V současné době se čeká na dodávku muzejního osvětlení.

Ve druhém nadzemním podlaží zámeckého paláce jsou v současnosti v řadě místností odstraněny podlahy a netradiční pohled tak skýtají odhalené zásypy kleneb. „Odsouhlasili jsme typ dlažby do rytířských sálů a úpravu dřevěných podlah do místností za arkádami, kde bude v příštím roce instalována část nové expozice věnovaná Pernštejnům,“ řekl Roman Línek, který dále s vedením stavby řešil stav prací na vnitřní fasádě malého nádvoří uvnitř pardubického zámku a kvalitu restaurátorských prací kamenných prvků.

Stavební ruch je patrný i na hospodářských budovách na velkém nádvoří před palácem. Tam nad bývalými terasami vyrostly nové výstavní sály, které zámek obohatily jak architektonicky, tak i provozně. Při pohledu z valů by ovšem nikdo nepoznal, že tam nejsou od nepaměti. V objektu mezi zámeckým palácem a kavárnou tak přibude mnoho novinek. „Vznikají nám tady prostory pro aktuální výstavy i vylepšený přednáškový sál. Novou kvalitu budou mít i kanceláře pro pracovníky muzea a různé ateliéry. Kromě toho se tu ve sklepení rodí pernštejnská zbrojnice. Už jsou hotové omítky a podlahy a návštěvníci si tu snad za rok budou moci vyzkoušet repliky pernštejnských zbraní,“ komentoval situaci Línek.

Za hospodářskými budovami je nyní zřetelná nová konstrukce technického zázemí. Tady byl termín dokončení stanoven na duben 2021, neboť jej krátce zdržel záchranný archeologický průzkum, který bylo nutné v prostorách významné národní kulturní památky provést.

„Pro návštěvníky vznikne na zámku řada příjemných novinek, včetně bezbariérového přístupu do většiny prostor. K tomu bude sloužit nový výtah na malém nádvoří, který se právě montuje a bude mnohem rychlejší, než ten původní. Další výtah bude v hospodářských budovách a nyní řešíme i budoucí bezbariérový přístup do plánovaného společenského sálu ve 3. nadzemním podlaží paláce,“ dodal Línek.

Zdroj: pardubickykraj.cz

Realizace projektu Zámek Pardubice – využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2 je finančně podpořena z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.