Muzeum východních Čech projde obnovou


Plánuje ji město, tedy vlastník budovy, které by pro investiční akci ve výši zhruba 120 milionů korun rádo čerpalo dotace v rámci Integrovaných územních investic (ITI) ve výši až devadesáti procent. Městští radní schválili zadání veřejné zakázky na zpracování projektu.

Obnova muzea v Hradci Králové má v zásadě dva cíle. Odstranit závady na budově více než sto let staré a zpřístupnit pro návštěvníky zajímavé dosud uzavřené prostory. „Poslední obnova objektu muzea proběhla zhruba před dvaceti lety, kdy některé ze stávajících stavebně-technických problémů nebylo nutné řešit. Šlo například o výměnu oken, další obtíže bylo možné s ohledem na historickou hodnotu objektu jen zmírňovat. Tyto problémy souvisí s architektonickým konceptem a provedením fasád s neomítaným cihelným pláštěm kombinovaným s kamenem a uměleckými díly. Zásadním problémem materiálově i architektonicky složité stavby je dešťová voda. Navrhované práce mají zmírnit následky jejího působení. Opravy muzea mimo jiné připraví podmínky pro zpřístupnění jeho střechy s unikátním výhledem na moderní i historické město Hradec Králové nebo umožní rozšíření expozice v suterénu. Objekt muzea je národní kulturní památkou, proto na jeho obnovu budou dohlížet úředníci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,“ sděluje Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče magistrátu města.

Město má k dispozici stavebně technický průzkum, stavebně historický průzkum by mělo mít v průběhu července. Rada města rozhodla o vypsání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci oprav muzea východních Čech, která potrvá do října letošního roku. „V příštím roce bychom na realizaci tohoto projektu chtěli získat potřebná povolení a pak prostřednictvím výběrového řízení hledali zhotovitele stavebních prací,“ vysvětluje Jindřich Vedlich, náměstek primátora a dodává, že po dobu stavebních prací by musela být budova pro návštěvníky s ohledem na jejich bezpečnost, uzavřena.

Město náklady na rekonstrukci odhaduje na zhruba 120 milionů korun a rádo by čerpalo v rámci ITI dotaci ve výši 90 % uznatelných nákladů.