Modernizace škol s podporou EU může začít


Město vybralo většinu firem, které zrealizují projekty modernizace a nového vybavení 53 odborných učeben a kabinetů na osmi základních školách. K projektu zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání se v rámci integrované územní investice (ITI) přihlásilo čtrnáct ze 17ti pardubických základních škol.

V první etapě, která začíná letos, budou v osmi základních školách modernizovány odborné učebny, kabinety, zajištěna konektivita škol a prostory budou upraveny tak, aby usnadnily handicapovaným osobám vstup do školních budov a pohyb po nich. Celkové náklady na tuto část projektu mají být zhruba 195 milionů korun (včetně DPH).

„V rámci nadlimitní veřejné zakázky jsme soutěžili stavební úpravy podle potřeb jednotlivých škol, včetně zajištění bezbariérových přístupů a pokládky kabelů pro internetové připojení a propojení. V současné době máme vybrány firmy pro pět škol. Pro tři se zatím nepodařilo najít dodavatele, proto obratem vyhlašujeme nové,“ uvedl garant čerpání dotací prostřednictvím ITI primátor Pardubic Martin Charvát. Objem celé veřejné zakázky činí více než 80 milionů korun, v současné době jsou před podpisem smlouvy za zhruba 44 milionů korun.

„Zároveň jsme vybrali všechny dodavatele pro odborné učebny na dodání mobiliáře, pomůcek, počítačů, softwaru a také zajištění konektivity celých škol.   Jedná se o zakázky za téměř 115 milionů korun. Celkově jsme tak již vysoutěžili dodavatele na stavební práce a dodávky za 160 milionů korun,“ dodal primátor.

V první etapě modernizace základních škol investuje město téměř 195 milionů korun. V těchto dnech usiluje o získání dotace na tyto projekty, která může být až ve výši 100 milionů korun. V případě úspěchu by dalšími sedmi miliony mohl přispět stát. Do roku 2023 chce město na projekty rekonstrukce a vybavení odborných učeben na základních školách vyčlenit prostředky ve výši téměř čtvrt miliardy, které by měly být částečně pokryty z evropských dotací. Školy chtějí zrekonstruovat a vybavit odborné učebny, včetně zajištění konektivity, s cílem zvýšení zájmu dětí o studium technických oborů, jejichž absolventi na trhu práce dlouhodobě chybí. Na investicích do modernizace škol bude profitovat na 7500 pardubických dětí.

Zdroj: Tiskový úsek města Pardubic