MLÝNY – KRÁSKA NAD CHRUDIMKOU


Automatické mlýny, jedna z dominant Pardubic, byly postaveny na počátku 20. století podle návrhu architekta Josefa Gočára. Svému původnímu účelu objekt sloužil až do roku 2013 a od roku 2016 ho vlastní manželé Smetanovi. Noví majitelé od převzetí areálu hledají jeho nové využití, ale hlavním cílem zůstává areál otevřít, nově jej zpřístupnit veřejnosti a dosáhnout tak jeho opětovného oživení. Na realizaci projektu se bude podílet také Pardubický kraj, který v prosinci rozhodl o odkoupení části Mlýnů. V Gočárově budově by tak měla být umístěna galerie 21. století. Silo dál zůstane manželům Smetanovým, kteří jej využijí pro kulturní a kreativní účely a postaví také nové veřejné prostory – Mlýnský dvůr a vstupní prostor do Mlýnů. Na revitalizaci areálu přímo navazuje také projekt Centrální polytechnické dílny připravovaný městem Pardubice. Dle odhadů by všechny projekty mohly být dokončené v roce 2021 a areál na břehu Chrudimky by se měl stát novým významným centrem města.

Žadatel: Smetanovy mlýny Pardubický kraj

Celkové náklady: cca 300 mil. Kč. 

Dotace EU: cca 180 mil. Kč