Metropolitní oblasti budou prosazovat své zájmy společně


V plánovacím období 2014 až 2020 bude šest metropolitních oblastí, definovaných ve Strategii regionálního rozvoje ČR, čerpat prostředky pro svůj rozvoj prostřednictvím takzvaných integrovaných územních investic (ITI), pro něž bude z evropské podpory vyčleněn určitý objem peněz. Pardubice za tímto účelem vytvořily aglomeraci Hradecko-pardubickou. „Ta byla Strategií regionálního rozvoje České republiky označena za jednu z nejvhodnějších pro použití integrované územní investice jako prostředku k čerpání evropských dotací pro dané území. Právě při této společné přípravě na nové plánovací období jsem si uvědomila, jak důležité je, aby všechny metropolitní oblasti spolupracovaly při prosazování společného zájmu, tedy smysluplném využití ITI. Jsem ráda, že kolegové z ostatních měst jsou stejného názoru,“ řekla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková po prvním společném jednání.

Během něj se podle primátora Brna Romana Onderky představitelé metropolitních oblastí soustředili na definování společného postupu při prosazování společných zájmů v rámci integrované strategie metropolitních oblastí, se záměrem připravit je a vyvážit požadavky měst a jejich zázemí v souvislosti s dalším vyjednáváním o přidělení alokovaných prostředků.

„Je naprosto neoodiskutovatelným faktem, že v těchto šesti oblastech je vytvářeno více než 55 procent HDP a žije v nich více než 45 procent obyvatel. Od toho by se zcela logicky měla odvíjet výše finančních prostředků, alokovaná pro ITI z prostředků EU,“ řekla primátorka Fraňková.

Metropolitní oblasti jsou oblasti, které mají pro ČR klíčový význam z hlediska ekonomického růstu a mezinárodní konkurenceschopnosti. Kromě Hradecko-pardubické a Ústecko-chomutovské aglomerace jsou jimi Praha, Brno, Ostrava, Plzeň.  Zatím není jasné, jaký objem prostředků EU pro ČR uvolní a tedy ani jaká část z nich připadne právě na rozvoj metropolitních oblastí. Odborníci odhadují, že ČR by pro následující plánovací období mohla získat zhruba 500 mld. korun, tedy přibližně třináct procent HDP ČR za rok 2011.