Metodické stanovisko č. 1 k výzvě nositele ITI č. 14 Mezisektorová spolupráce


V návaznosti na vyhlášení avíza výzvy OP JAK č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI vydal nositel ITI Hradecko-pardubické aglomerace Metodické stanovisko č. 1 k související výzvě nositele ITI č. 14 Mezisektorová spolupráce. Stanovisko se týká změny postupu vydání povinné přílohy nositelem ITI k žádosti o podporu "Vyjádření Řídicího výboru metropolitní oblasti/aglomerace o souladu projektu s programovým rámcem OP JAK".

Metodické stanovisko naleznete pod odkazem zde.