Město už je jen krůček od dokončení projektu Inteligentního řízení dopravy


Pardubice míří s projektem Inteligentního řízení dopravy do finále. Poslední etapou, která bude letos dokončena, je upřednostňování vozů městské hromadné dopravy na křižovatkách. Na financování projektu město navíc není samo, většinu nákladů pokryje prostřednictvím dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

"Dotace, kterou město bude čerpat z Operačního programu Doprava, pokryje až 85 procent z celkových uznatelných nákladů, což je částka ve výši až 23 milionů korun. Celá příprava a realizace projektu byla opravdu náročná, jsem rád, že se podařilo Inteligentní řízení dopravy dotáhnout až do této fáze, kdy jsme jen krok od jeho kompletního dokončení, a že se nám podařilo získat podporu ze strany státu, což svědčí o smysluplnosti, kvalitě a přínosu celého projektu,“ konstatuje náměstek primátora zodpovědný za dotační politiku Jan Nadrchal.

V současné době městu zbývá dokončit práce spojené s preferencí MHD na křižovatkách. "Původní myšlenka zefektivnit řízení dopravy se povedla, už se nejedná pouze o statické plány, odteď můžeme konečně pracovat s dynamickým řízením dopravy. Nyní máme před sebou poslední fázi tohoto projektu, a to instalaci modemů, díky čemuž bude možné na křižovatkách zavést preferenci vozů MHD v případě, že budou mít jednotlivé linky zpoždění. Věřím, že díky tomuto poslední kroku, který bude dokončen během letošního roku, se MHD stane pro veřejnost ještě atraktivnější,“ podotýká náměstek primátora zodpovědný za oblast dopravy Petr Kvaš.

Projekt Inteligentního řízení dopravy zahrnuje monitorování dopravy na kritických místech, nejen na křižovatkách, ale třeba i v místech s častým výskytem kolon, dopravních nehod a podobně. Veškeré informace se scházejí v dopravně řídícím a informačním centru, které bylo zprovozněno v prostorách Dopravního podniku města Pardubic. Toto centrum je schopno pružně reagovat na aktuální situaci a napomoci tak k výraznému zvýšení propustnosti a zrychlení provozu ve městě.

Zdroj: pardubice.eu

Realizace projektu Inteligentní řízení dopravy v Pardubicích je podpořena z Operačního programu Doprava prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.