Město Hradec Králové připravuje modernizaci křižovatky u Grandu


Důležitý přestupní uzel městské hromadné dopravy, velká hustota automobilového provozu a k tomu časté zásobování obchodů, restaurací a hotelu. To vše musí zvládnout úsek třídy Československé armády mezi Adalbertinem a křižovatkou s Mosteckou ulicí. Městští architekti prověřují možné úpravy, které by přispěly k plynulejší a hlavně bezpečnější dopravě i provozu chodců a cyklistů v této části Hradce.

„Dnešní stav veřejného prostoru „U Grandu“ se z mnoha důvodů nedá označit jako uspokojivý a jednoznačně neodpovídá významu tohoto místa. Nejde jen o současný stav povrchů komunikací, zejména chodníků, přechody pro chodce do zastávky, problémy s údržbou, bariérovost, a podobně. Celkově nevytváří dobré podmínky pro plynulý provoz moderní hradecké hromadné dopravy, pro vlastní cestující včetně těch přestupujících nebo vybavení zastávek,“ vysvětlil důvody záměru náměstek primátora Jindřich Vedlich, odpovědný za rozvoj města.

Město dokončuje studii modernizace tohoto přestupního uzlu, která prověřuje a navrhuje reálné varianty úprav jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostranství historického centra města. Hlavním cílem je vytvoření moderního přestupního uzlu městské hromadné dopravy spolu s kvalitní urbanisticko-architektonickou revitalizací tohoto cenného prostoru.„Některé navrhované varianty nabízely i poměrně radikální změny v dopravě, ty ale nejsou v současnosti pro město přijatelné. K dopracování navrhujeme posunutí zastávky u hotelu Grand tak, aby nebyla přímo v křižovatce a jeden přechod pro chodce, který nebude zasahovat do zastávky MHD, jak tomu je dnes,“ popsal nové řešení Vedlich. Prostor mezi zastávkami, mezi nimiž bude i přechod pro chodce, je plánovaný jako vyvýšený, podobně jako tomu je na Dukelské třídě. Tento prvek by měl automobilovou dopravu zklidnit a tím přispět k bezpečnosti chodců a cyklistů.

Nyní projektanti začnou připravovat detailnější návrh záměru. Město zároveň bude jednat s majiteli okolních domů, provozovateli obchodů či restaurací ohledně možnostech a způsobu zásobování, které v této lokalitě v současnosti velmi komplikuje dopravní situaci i provoz chodců na chodníku. „Zvolená varianta nemusí znamenat finální podobu křižovatky, jde o nejlepší řešení z pohledu projektantů a urbanistů. Počítáme, že se k ní vyjádří i lidé bydlící v okolí a místní podnikatelé, jejichž připomínky se případně mohu zapracovat do konečné podoby," dodal Vedlich.

Záměr modernizace přestupního uzlu U Grandu je součástí projektů zařazených do ITI hradeckopardubické aglomerace. Na jeho rekonstrukci, jejíž náklady v připravované variantě se odhadují na zhruba 18 milionů korun, by tak město mohlo získat dotaci ve výši až 90% uznatelných nákladů. V harmonogramu připravovaných záměrů v rámci ITI je termín realizace úprav této křižovatky plánovaný na přelom let 2020 a 2021.