Krajskou galerii v Automatických mlýnech ocenila ředitelka Národního památkového ústavu


Krajská Gočárova galerie ve Winternitzových automatických mlýnech přivítala vzácnou návštěvu. Společně s hejtmanem Martinem Netolických a ředitelkou galerie Klárou Zářeckou si areál prohlédla ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková, která pochválila celý krajský projekt.

„Vybudování Gočárovy galerie ve Winternitzových automatických mlýnech se vedle investic do nedalekého pardubického zámku řadí mezi největší krajské investice do kultury v celé historii. Provoz několika prvních týdnů jednoznačně ukazuje, že to bylo správné rozhodnutí. Po dokončení městské galerie a polytechnických dílen a vybudování záměrů manželů Smetanových získá město Pardubice na místě de facto brownfieldu živý kulturní a společenský prostor,“ uvedl hejtman Martin Netolický, podle kterého je přeměna celého prostoru unikátní také z důvodu spolupráce více investorů. „V areálu jsou řešeny čtyři evropské projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace v částce dosahující 360 milionů korun, a to jak pro veřejný, tak soukromý sektor. To je samo osobě také unikát,“ řekl hejtman, na jehož pozvání do krajského objektu dorazila ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

V majetku Národního památkového ústavu jsou v Pardubickém kraji čtyři památky, které postupně doznávají výrazných změn. Patří mezi ně hrady Kunětická hora a Litice a zámky v Litomyšli a Slatiňanech. „Spolupráce s Národním památkovým ústavem je dlouhodobě na velmi vysoké a profesionální úrovni. Jsem rád, že NPÚ do svých památek v našem kraji v posledních letech výrazně investuje. Po zámku ve Slatiňanech a nově také Kunětické hoře konečně odstartovala také dlouho očekávaná obnova památky UNESCO, tedy zámku v Litomyšli,“ sdělil hejtman. Národní památkový ústav získal na rekonstrukci zámku evropskou dotaci ve výši zhruba 244 milionů korun. Druhou část oprav pokryje státní dotace, která činí 425 milionů korun.

Budovu mlýnů na zpracování mouky pro rodinu Winternitzů navrhl rodák ze Semína Josef Gočár, pro kterého to byla jedna z prvních realizací. První budova vznikla v letech 1910–11, rozšířena pak byla v letech 1920 až 2024, kdy se k ní obloukem připojilo silo. Mouka se v areálu zpracovávala až do roku 2012. Areál poté koupila rodina architekta Lukáše Smetany, od kterého část objekt pro budoucí galerii odkoupil kraj. Celková přestavba mlýnů na galerii vyšla Pardubický kraj na 361 milionů korun s výrazným příspěvkem Evropské unie.

Zdroj: pardubickykraj.cz