Kraj letos zahájí rekonstrukci společenských prostor na pardubickém zámku


Radní Pardubického kraje tento týden schválili výběr dodavatele stavby celého společenského traktu pardubického zámku v severním křídle paláce. Jedná se o reprezentativní sál ve třetím nadzemním podlaží a foyer, zázemí pro catering, šatny a hygienické zázemí ve druhém nadzemním podlaží.

„Od začátku našich plánů na rozvoj areálu pardubického zámku jsme spolu s poradními architekty Lábusem, Pleskotem a Všetečkou počítali s maximálním zpřístupněním historicky cenných prostor návštěvníkům. Začalo to uvolněním skladovacích prostor na zámku a uskladněním sbírek v novém areálu v Ohrazenicích. Dalším krokem bylo vytvoření prvního zámeckého okruhu věnovaného Pernštejnům a vznik nových výstavních sálů muzea v hospodářských budovách. Třetí etapou bude nyní vybudování plnohodnotného společenského traktu v přední části zámeckého paláce, stavbu zahájíme v první polovině letošního roku. Vše završí rekonstrukce bývalých prostor galerie na návštěvnické centrum a výstavní sály muzea,“ zrekapituloval postup prací na pardubickém zámku náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.

Po splnění všech požadavků na odbornost a zkušenosti vybrala komise ze tří nabídek tu nejlevnější, kterou krajská rada potvrdila. „Vysoutěžená cena je přes 165 milionů včetně DPH. Kraj má na projekt v letošním rozpočtu 74 milionů korun, další finanční prostředky na realizaci jsou součástí střednědobého rozpočtového výhledu. Připravujeme podání žádosti o dotaci do IROP 2021+ prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace, která tento projekt zahrnula do své strategie a má na něj rezervovány finanční prostředky,“ uvedl k financování projektu hejtman Martin Netolický.

Společenské akce se na pardubickém zámku donedávna odehrávaly v rytířských sálech. Velmi cenné renesanční nástěnné malby zde ale trpěly změnami teploty i vlhkosti. Po přemístění výstavy uměleckého skla se uvolnil velký sál, který společenským účelům sloužil už v 16. století, v době kdy zámek vlastnila císařská komora. „Tehdy to údajně byl druhý největší společenský sál mezi Prahou a Vídní po Vladislavském sále na Pražském hradě a císař ho určitě  využíval k setkávání se šlechtou. My jsme se rozhodli mu vrátit mimořádný punc „pardubických Hradčan“. Měli jsme štěstí, že jsme pro úvodní studii získali architektku světového jména Evu Jiřičnou, která navrhla nejen zajímavou podobu sálu a řešení jeho akustického podhledu, ale také své ikonické skleněné schodiště, které dvě patra společenských prostor na zámku propojí. Projektovou dokumentaci zpracoval ateliér Masák &Partner, a jakmile nabude platnosti smlouva s dodavatelem, budou moci začít přípravné práce. Na stavbu má dodavatel termín 30 měsíců od převzetí staveniště,“ řekl náměstek Línek.

Součástí projektu bude také doplnění mobiliáře třetího nadzemního podlaží, čímž dojde k dokončení prohlídkového okruhu zámeckého paláce. „V historickém objektu bylo poměrně složité dostát všem požadavkům. Chtěli jsme kapacitu sálu přes 200 osob, aby měl dobrou akustiku, byl i bezbariérově přístupný a splňoval všechny bezpečnostní normy. Věřím, že se nám to spolu s projektanty a všemi dozorujícím orgány podaří dovést do úspěšného finále,“ dodal Roman Línek.

Zdroj: pardubickykraj.cz