Kamerový systém pomůže s dopravou ve městě


Městský kamerový systém (MKS) nově slouží nejen při kontrole veřejného pořádku, Pardubice jej budou moci využívat také při plánování opatření, která by měla napomoci dopravě ve městě. Díky pilotnímu projektu MKS, na kterém radnice spolupracuje s Policií ČR, bylo použito 14 kamer s funkcí automatického načítání registrační značky (RZ) vozidel, jejichž prostřednictvím město získá data o dopravním chování řidičů.

Projekt městského kamerového systému tvoří dvě složky – bezpečnostní a urbanistická, přičemž ta bezpečnostní slouží potřebám městské i státní police, urbanistická městu. Ačkoli i jiná města v ČR v současné době využívají kamery se čtením RZ, pardubický systém je navíc on-line napojen na centrální databázi vozidel v pátrání, což dělá projekt v rámci celé republiky jedinečný. „Jednotlivá data jsou ukládaná v centrálním úložišti s tím, že zaznamenané informace jsou samozřejmě zabezpečeny takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití. V případě radnice navíc není možné propojovat údaje z registrační značky s majitelem vozu, jednak k tomu nejsme kompetentní a jednak to ani není naším cílem. Pro nás je podstatné zjistit, jaká je ve městě dynamika dopravy a registrační značky nám v tomto případě poslouží pouze jako informační údaj,“ informuje náměstek pro dopravu Petr Kvaš.

Pardubice budou moci na základě získaných informací rozklíčovat, jak doprava v Pardubicích funguje, jaké je dopravní chování řidičů, jaké jsou cíle jednotlivých cest, projekt mimo jiné pomůže odhalit i příčiny zaplněných ulic. Jeho dalším významným přínosem je podle slov náměstka také skutečnost, že kamery snímají dopravní situaci nonstop. „Pro město je v rámci tohoto projektu klíčové, že se nejedná o nahodilé sčítání aut, nýbrž o celoroční sběr dat, který probíhá 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý rok. Díky tomu pak budeme schopni rozklíčovat, odkud kam se řidiči pohybují, v jakých hodinách, jakým směrem, hodně nás bude zajímat také pohyb tranzitní dopravy či kolik vozidel vjede do města a naopak. Navíc zjistíme, jaké jsou příčiny neprůjezdnosti městem, ať už se jedná o nehody či uzavírky, a na základě toho budeme moci hledat možná řešení, jak v podobných situacích postupovat,“ doplňuje náměstek Kvaš.

Policie České republiky tuto aktivitu města vítá s tím, že využívání kamerových systémů považuje za jeden z nástrojů, který může zefektivnit boj proti trestné činnosti. „Podobné projekty umožní policistům zákonným způsobem předcházet a zamezovat trestné činnosti, plnit úkoly plynoucí ze zákona o policii, trestního řádu a jiných norem či chránit bezpečnost osob, majetku a veřejný pořádek. Získané poznatky pak mohou policii pomoci při pátrání po pohřešovaných či hledaných osobách, pachatelích trestné činnosti či v pátrání po odcizených vozidlech a tím také naplňovat úkoly PČR na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti,“ dodává k projektu MKS v Pardubicích ředitel Krajského ředitelství policie Pardubického kraje Jan Ptáček.

Seznam kamer MKS, včetně těch, které jsou součástí projektu, je k dispozici na webu města. Zde zájemci naleznou nejen umístění jednotlivých kamer, ale také informace o tom, k jakým účelům je daná kamera využívána.

Zdroj: pardubice.eu

Žádost o podporu projektu Kamerový systém – Pardubice je v současné době hodnocena v rámci související výzvy ITI Hradecko-pardubické aglomerace (Operační program Doprava).