Jurkovičův palác na Kunětické hoře bude přístupný veřejnosti


Díky evropské dotaci bude hrad Kunětická hory vypadat jako za první republiky. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr kultury Antonín Staněk a generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková byli přítomni slavnostnímu zahájení rekonstrukce památky. Projekt Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva si vyžádá téměř 79 milionů korun a z 85 procent bude hrazen z prostředků Evropské unie.

"Hrad Kunětická hora je velmi významnou památkou hradní architektury s dochovaným torzem opevnění mimořádného rozsahu. Navíc se zde nachází dochované části úprav od významného prvorepublikového architekta Dušana Jurkoviče, který hradu vtiskl podobu, ke které bychom se chtěli téměř po stu letech vrátit," uvedla při této příležitosti generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková. Projekt, financovaný z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci Integrované územní investice Hradecko­pardubické aglomerace, má především zabránit degradaci památkových hodnot západní části hradního areálu. Kromě toho se zaměří na prezentaci tvorby významného architekta Dušana Jurkoviče a v jeho rámci budou také zpřístupněny nové prostory pro veřejnost. Na hradě by mělo vzniknout i současným požadavkům odpovídající návštěvnické zázemí.

NOVÝ NÁVŠTĚVNICKÝ OKRUH

Do roku 2021 projde zásadní obnovou dnes nepřístupný Jurkovičův palác v západní části hradu. Vše bude vypadat tak, jak po rekonstrukci provedené právě Dušanem Jurkovičem. Rehabilitací projdou interiéry a vznikne zde přednáškový sál a expozice. Část v přízemí se zaměří na osobnost architekta a jeho realizace především ve východních Čechách, první patro bude věnováno zásadní rekonstrukci hradního areálu, kterou Jurkovič provedl ve dvacátých letech minulého století. Nově vybudovaná dřevěná veranda bude sloužit jako návštěvnické centrum. Opravy se ale dočká i přístup ke hradu 5. bránou, část nádvoří a zbytky unikátního opevňovacího systému. Pamatováno samozřejmě bude i na nové zabezpečovací a požární technologie. Návštěvnický provoz bude bezbariérový. Po dokončení projektu bude otevřen nový návštěvnický okruh a hrad bude nabízet široké spektrum vzdělávacích i kulturních akcí.

CHYSTÁ SE DALŠÍ PROJEKT

Tímto to ale možná končit nebude. V současné době je totiž již připravován druhý projekt IROP, který se zaměří na obnovu a rozšíření divadelních scén v hradním paláci a v podhradí. Vše je nyní ve fázi příprav projektové dokumentace. Je hotová studie a vedení hradu se bude ucházet o evropské dotace ve výši 45 milionů korun. V rámci projektu Kunětická hora, divadlo na hradě i v podhradí bude poprvé v novodobé historii zpřístupněn prostor severního křídla. Stane se tak za pomoci vložené tesařské konstrukce, která umožní jednak vyhlídku z druhého patra, jednak v přízemí poskytne prostory, které by mohly sloužit jako divadelní a hudební komorní scéna. Vylepšení by se měl dočkat i přírodní amfiteátr, kde se odehrává festival České hrady.

Kunětická Hora je zřícenina hradu stojící na stejnojmenném vrchu v České tabuli nedaleko Pardubic. Nejstarší hradní stavba je datována do poloviny 14. století. Na konci století následujícího přešel hrad do majetku mocného rodu Pernštejnů, kteří jej přestavěli do podoby dvouvěžového paláce s důmyslným systémem opevnění. V druhé polovině 16. století však hrad pozbyl významu a za třicetileté války jej poničili Švédové. Až do počátku minulého století byl pak ničen lámáním kamene. Následně byly zahájeny záchranné práce Muzejního spolku v Pardubicích podle plánů architekta Dušana Jurkoviče. Od padesátých let je hrad v majetku státu, jeho údržba byla však značně zanedbávána, hrad pustl a musel být na řadu let uzavřen veřejnosti. Částečně zpřístupněn byl až po rekonstrukci hradního paláce v roce 1993.

Zdroj: evropskenoviny.cz

Projekt Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva byl podpořen prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.