Integrované nástroje v IROP bourají hranice mezi velkými městy a obcemi


Česko má v integrovaných nástrojích, které jsou další součástí dotačních příležitostí Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), k dispozici 20 miliard korun určených pro městské oblasti. 17,6 miliardy korun už je rozděleno mezi 930 projektů, z toho v integrovaných územních investicí (ITI) bylo rozděleno 13,5 miliardy korun na 669 projektů a na 261 projektů integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) připadlo 4,1 miliardy korun. "Kromě "tradičních" dotací pomáhají rozvoji specifických typů území integrované nástroje, které představují inovativnější formu využívání unijních finančních prostředků. Zkušenosti z praxe ukazují, že skutečně pomáhají integrovat zapojené obce a přemýšlet o investicích v širších souvislostech," říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

V Židlochovicích po čtyřiceti letech zastavují vlaky

Jedním z ukázkových projektů propojení metropole a obce je vybudování přestupního terminálu na železniční trati v městě Židlochovice u Brna. Velká část místních obyvatel dojíždí za prací, do škol i za službami a nákupy do jihomoravské metropole, a přestože tudy vede železniční trať, posledních čtyřicet let tam vlaky nezastavovaly. Lidé tak do Brna museli po silnici, což trvá ve špičce i víc než hodinu. Od konce roku 2019 je to minulost. Dnes tady staví téměř 60 osobních vlaků a cestu do jihomoravské metropole lidé zvládnou za třiadvacet minut. Díky ITI a podpoře IROP ve výši téměř 73 milionů korun byl v Židlochovicích vybudován nový přestupní terminál, který propojuje vlakovou, autobusovou, individuální automobilovou, cyklistickou i pěší dopravu. Cestující můžou zdarma využít i parkoviště P+R nebo umístit kola do stojanů.

Na Pardubicku se nemůžou dočkat obnovy Winternitzových mlýnů

Dalším vzorovým příkladem integrovaného řešení území jsou projekty v areálu automatických Winternitzových mlýnů, kde jsou realizovány investice hned tří subjektů? Pardubického kraje, města Pardubice a Nadace Automatické mlýny manželů Smetanových. Vznikne zde galerie výtvarného umění nadnárodního významu (investor Pardubický kraj, dotace IROP 127 milionů korun), městská galerie soudobého umění a prostor pro prezentaci rozvojových projektů města, dále Centrální polytechnické dílny, které budou excelentním centrem technického a přírodovědného vzdělávání především pro žáky pardubických základních škol (investorem obou projektů je město Pardubice). Posledním projektem v areálu je obnova budovy sila na výstavní prostory a revitalizace parteru (investorem je Nadace Automatické mlýny manželů Smetanových, dotace IROP 70 milionů korun). Všechny projekty by měly být dokončeny nejpozději na začátku roku 2023. Jde o hodně sledovanou stavbu. "Přeměna areálu Automatických mlýnů je veřejností velmi kladně hodnocená. Jsou v samém centru města, dlouho chátraly a občanská iniciativa usilovala o jejich opětovné oživení. Na znovuotevření jsou obyvatelé města a okolí velmi natěšení," říká Filip Hoffman, manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace z pardubického magistrátu.

Královéhradečtí investují do poznávání

Finančně největším projektem ITI Hradecko-pardubické aglomerace je SMARTmuzeum, které vzniká rekonstrukcí a přístavbou Muzea východních Čech v objektu Gayerových kasáren v Hradci Králové. Rekonstrukce bude podpořena z IROP částkou 200 milionů korun. Stav budovy před rekonstrukcí byl velmi nedůstojný: padající fasáda ohrožovala chodce, střechou v havarijním stavu zatékala voda do depozitářů, netěsnící okna a špatně regulovatelné radiátory znesnadňovaly udržování stabilních klimatických podmínek potřebných pro uchovávané sbírky. Budova tak byla veřejnosti přístupná jen částečně a depozitáře vůbec. "Po realizaci projektu dojde ke zpřístupnění sbírkových předmětů prostřednictvím otevřených depozitářů, které budou prezentovat dosud nevystavené předměty veřejnosti a současně budou ukázkou muzeologické práce, ale také pomohou pochopit význam a zařazení předmětů v širším kontextu," říká Jana Štěrbová, projektová manažerka z královéhradeckého Centra investic, rozvoje a inovací. V přízemí nové přístavby muzea navíc vznikne studovna a přednášková místnost, která umožní lepší zpřístupnění sbírek a prezentaci výsledků práce muzea veřejnosti, v prvním patře vznikne badatelna a depozitář s pracovním režimem pro archeologické oddělení.

Podpora integrovaných nástrojů z IROP bude pokračovat i v letech 2021–2027

Zatímco jsou postupně dokončovány jednotlivé projekty, připravují pracovníci IROP nové dotační možnosti na období 2021–2027, a to i pro integrované nástroje. V následujících letech se pro ně počítá přibližně s částkou 34,5 miliardy korun. Novinkou je převedení měst z kategorie IPRÚ do ITI, tedy celkem 13 ITI aglomerací, které budou moci čerpat podporu z IROP letech 2021–2027, stejně jako místní akční skupiny. Možnost čerpat podporu prostřednictvím integrovaných nástrojů je vázána na schválení integrovaných strategií měst či místních akčních skupin, a proto se předpokládá spuštění na rok 2022.

Zdroj: e-vsudybyl.cz