Inkubátor pomáhá


Pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK se stal etablovaným hráčem pro pomoc začínajícím podnikatelům v kraji prostřednictvím inkubačního programu, spolupráce s mentory z řad podnikatelů či nabídkou kancelářských prostor. Již v letošním roce by měla být zahájena přestavba nového sídla inkubátoru P-PINK v ulici Jana Palacha v Pardubicích.

"Podnikatelský inkubátor se po několika letech fungování etabloval na poli podpory podnikatelského prostředí v našem kraji. Bohužel samozřejmě i do rozjezdu řady projektů vstoupila koronavirová pandemie, ale během ní se podařilo najít cesty, jak pomoci dobrým nápadům, propojit jednotlivé aktivity," řekl hejtman Martin Netolický, který před časem inkubátor navštívil a zajímal se také o takzvané vouchery pro podnikatele. "Jedná se o jednoduchou formu dotace pro začínající podnikatele v řádech desítek tisíc až nižších stovek tisíc korun na celou škálu aktivit od nákupu strojů, technologií, softwaru či poplatků za členství v různých profesních sdruženích. Obdobné dotace vyhlašuje například Liberecký kraj," uvedl hejtman Netolický.

V příštím roce by se měl inkubátor přesunout do nových prostor, díky kterým by mohl nabídnout začínajícím podnikatelům ještě širší služby. "Na podzim bychom měli zahájit přestavbu budovy v ulici Jana Palacha v Pardubicích. Chtěli bychom nabídnout klasické kancelářské prostory pro podnikatele, multimediální laboratoř, prototypovou dílnu a další služby," sdělila ředitelka P-PINKu Petra Srdínková.

P-PINK vznikl v roce 2017 pod záštitou Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje. Inkubátor pomáhá s vytvořením podnikatelského plánu, obchodního modelu a zavedením dané služby nebo produktu na trh. Součástí je také nabídka zázemí, coworking, pronájem kanceláří či virtuální sídlo. P-PINK také pořádá řadu odborných seminářů, webinářů a setkávání v rámci podnikatelského prostředí. Věnuje se také podpoře podnikavosti mezi studenty.

Zdroj: Speciál DNES - Zuzana Zlínská