Hradečtí zastupitelé schválili soutěž na inteligentní dopravní systém


Hradec Králové pokračuje v přípravě modernizace řízení automobilové dopravy, která by měla přispět ke zvýšení její plynulosti a bezpečnosti. Zadávací dokumentaci a režim veřejné zakázky na výběr dodavatele a provozovatele inteligentního dopravního systému (IDS) dnes na svém zasedání schválili hradečtí zastupitelé. Na projekt za 305 milionů korun chce město využít evropskou dotaci, která by mohla být až 247 milionů korun.

„Do letních prázdnin bychom mohli znát vítěznou firmu, která systém dodá a nainstaluje. Realizace se pak předpokládá v letech 2020 až 2022, v provozu by měl být systém od roku 2023," říká Jiří Bláha, náměstek primátora pro oblast investic a rozvoje města. Celková hodnota zakázky by měla být zhruba 419 milionů korun. „Součástí zadávací dokumentace je zároveň i provozování systému po dobu šesti let, přičemž roční náklady na provoz IDS se odhadují na 19 milionů korun,“ dodává Bláha.

Součástí systému budou nové semafory, datové sítě, senzory či moderní technologie pro řízení dopravy v reálném čase. Navíc umožní preferovat linky městské hromadné dopravy nebo bezpečný průjezd složek IZS.

V Hradci Králové bude IDS složený ze šesti základních modulů, z nichž čtyři tvoří páteřní prvky celého systému, dva jsou jakousi nadstavbou a nemusí být v provozu nebo se mohou doplnit o jiné další. Všechny jednotlivé funkce byly průběžně konzultovány s Policií ČR, odborem dopravy magistrátu, hradeckou městskou policií či technickými službami. Odborným garantem a členy týmu zpracovatelů studie proveditelnosti IDS byli specialisté z Dopravní fakulty pražského ČVUT.

Hlavní částí hradeckého IDS bude kompletní výměna zastaralé světelné dopravní signalizace na území města, tedy semaforů. Investice se bude týkat i samotných sloupů, na kterých jsou semafory umístěné a v některých případech jsou za hranicí své životnosti, přičemž na vybraných místech dojde i k jejich částečnému posunu v křižovatce podle požadavků dopravního inspektorátu PČR. Semafory a sledovaná místa budou prostřednictvím vysokokapacitní přenosové sítě propojena s dispečinkem a centrálním prvkem systému, který bude jakýmsi mozkem celého IDS, bude zpracovávat veškerá data v reálném čase, která pak budou sloužit pro operativní řešení vzniklých situací.

Dalším modulem je vazba systému na MHD, jejímž úkolem je zajistit co nejplynulejší průjezd vozidel po své trase tak, aby nedocházelo ke zpožďování spojů. Hradecký IDS bude zároveň na vybraných místech ve městě připravený na možnost kontroly dodržování rychlosti nebo jízdy na červenou. Výběr lokalit a úseků odpovídá požadavkům komisí místních samospráv a byl konzultován s městskou i státní policií.

Zdroj: hradeckralove.org

Projektový záměr „Inteligentní dopravní systém“ je připravován k předložení do výzvy nositele ITI, která bude vypsána v prvním čtvrtletí letošního roku.