Hradecko-pardubická aglomerace slavnostně ukončila první sedmiletku


Představení úspěchů integrovaných územních investic, prezentace nejvýznamnějšího integrovaného projektu, rekonverze Automatických mlýnů v Pardubicích či předání pamětních listů klíčovým partnerům. Hradecko-pardubická aglomerace tak oficiálně ukončila první programové období s nástrojem ITI určeným k čerpání evropských dotací.     

Ve středu 8. 11. 2023 silo Automatických mlýnů ožilo jedinečnou událostí. Do Pardubic se sjeli významní hosté pozvaní na Konferenci ITI k ukončení programového období 2014–2020, aby společně zrekapitulovali uplynulých sedm let. Setkání zahájilo úvodní video věnované právě průběhu rekonstrukce tohoto mimořádného areálu, zapsaného mimo jiné také na seznam národních kulturních památek. Akce, jejímž hlavním cílem bylo oficiálně uzavřít sedmileté dotační období a vyhodnotit úspěšnost čerpání evropských peněz pomocí ITI, se zúčastnilo mnoho klíčových partnerů z řad největších měst v aglomeraci, obou krajů, univerzit, místních akčních skupin, ministerstev či významných žadatelů.

Když města Hradec Králové a Pardubice začala debatovat o možnosti společného postupu při získávání prostředků z Evropské unie, byly ambice obou krajských metropolí neskromné. Hradecko-pardubické aglomeraci se podařilo rezervovat u pěti operačních programů dotační peníze dosahující 3,5 miliardy korun, reálně žadatelé vyčerpali téměř 3,2 miliardy. „Celkově hodnotím ITI jako velmi úspěšný počin, díky kterému se podařilo posunout řadu oblastí v území kupředu – v krajských městech jezdí ekologičtější vozidla hromadné dopravy, školy ve městech i v menších obcích získaly nové odborné učebny, řada památek se dočkala zásadních oprav, univerzity z Pardubic a Hradce Králové začaly spolupracovat na výzkumných projektech a v aglomeraci máme kvalitnější vodu,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal jen toho, na co dotační prostředky přispěly. „Město Hradec Králové vnímá rozhodnutí o vytvoření společné aglomerace s Pardubicemi velmi pozitivně. Díky ITI se nám podařilo zahájit a účinně vést dosud chybějící intenzívní dialog a spolupráci nejen mezi oběma městy, ale také s oběma kraji. Výsledkem jsou projekty, které nám pomáhají řešit aktuální problémy celého území. O investicích nyní nepřemýšlíme izolovaně, ale integrovaně. A to byl jeden z hlavních důvodů, proč ITI vzniklo,“ doplnil náměstek primátorky Hradce Králové zodpovědný za rozvoj, investice a dotace Lukáš Řádek.

V rámci dvou bloků celé konference se na pódiu postupně vystřídaly téměř dvě desítky řečníků, kteří během krátkých vstupů seznámili přítomné hosty s průběhem končícího programového období i se svými praktickými zkušenostmi s nástrojem ITI. Na akci vystoupili, ať osobně nebo formou video vstupu, bývalí primátoři obou statutárních měst Štěpánka Fraňková, Zdeněk Fink, Martin Charvát a Alexandr Hrabálek, zástupci žadatelů za tematické oblasti nebo náměstek ministra pro místní rozvoj Radim Sršeň. „Ministerstvo pro místní rozvoj si uvědomuje význam aglomerací a metropolitních oblastí. Programové období 2014–2020 ukázalo, že nástroj ITI má své opodstatnění a jeho pokračování má smysl.  V Hradecko-pardubické aglomeraci se podařilo v areálu Automatických mlýnů zrealizovat zcela ukázkový příklad integrovaného řešení evropského významu,“ řekl Sršeň. Dynamický průběh akce podpořilo také interaktivní zapojení účastníků konference, kteří se prostřednictvím několika anket aktivně zúčastnili diskuze o přínosech nástroje ITI či zvolili nejlepší projekt zrealizovaný v Automatických mlýnech. Výsledky nakonec ukázaly, že přítomné nejvíce zaujal projekt vzdělávacího centra Sféra a Galerie města Pardubic.

Setkání zakončilo předání pamětních listů klíčovým aktérům Hradecko-pardubické aglomerace, a to jako poděkování za rozvoj partnerství, které je jedním z pilířů úspěchu nástroje ITI. „Myslím, že máme být na co pyšní. Dnešní den pomyslně uzavřel programové období 2014–2020, kdy bylo vše nové, v praxi neprověřené. Věřím, že díky zkušenostem, které máme, a podpoře území, kterou se nám podařilo v předchozích letech vybudovat, bude nové programové období přinejmenším srovnatelně úspěšné,“ uzavřel manažer ITI Filip Hoffman.