Hradecko-pardubická aglomerace hlásí první dokončené projekty


Pardubice dnes přivítaly na dalším jednání klíčové partnery aglomerace. Program byl po čtvrt roce opět nabitý – projekty z oblasti dopravy, životního prostředí, vzdělávání, vědy i inovací. Témata byla ale mnohem pestřejší a věnovala se také stavu realizace ostatních projektů, celkovému stavu čerpání rezervovaných dotací i vizím rozvoje Hradecko-pardubické aglomerace po roce 2027.

Od září roku 2014, kdy se zástupci Řídicího výboru sešli poprvé, uplynulo bezmála deset let. Za tu dobu se Hradecko-pardubická aglomerace proměnila, a to také díky úspěšně dokončeným projektům, které se podařilo s přispěním evropských dotací zrealizovat. Integrované územní investice (ITI) vstoupily do obecného povědomí a staly se respektovaným nástrojem pro čerpání evropských dotací a pohonem širšího aglomeračního partnerství. „Spolupráce v Hradecko-pardubické aglomeraci určitě musí pokračovat i po roce 2027, a to bez ohledu na evropské dotace. Města a kraje mají řadu témat, která je vhodné rozvíjet a řešit společně,“ doplnil primátor města Pardubic a předseda Řídicího výboru Jan Nadrchal.  

Až do konce roku 2027 má aglomerace jistou rezervaci dotačních prostředků u pěti ministerstev, které dosahují bezmála tří miliard korun. Řídicí výbor proto projednal dalších jedenáct projektů, které jsou připravené předložit plné žádosti o dotaci. „Každý projekt k ostré žádosti potřebuje doložit kladné Vyjádření Řídicího výboru aglomerace. Všech jedenáct záměrů, které měly prostředky ve Strategii rezervovány od loňského roku, obstálo a všechny podmínky splnilo,“ upřesnil manažer ITI Filip Hoffman.

V oblasti dopravy se jedná o výstavbu terminálu JIH v Pardubicích a další úsek Labské cyklostezky mezi Vysokou nad Labem a Opatovicemi nad Labem. Pardubický kraj uspěl s projektem veřejného prostranství v Domově u fontány v Přelouči. V Hradci Králové budou díky prostředkům z ITI na Základní škole Malšova Lhota vybudovány tři nové odborné učebny. Podporu získal také projekt Centra pro komplexní využití odpadů (CEKVO) sestávajícího ze tří investic: separačního dvora v Chrudimi, třídicí linky a koncových technologií pro zpracování odpadu. V oblasti životního prostředí by se protipovodňových opatření měli dočkat obyvatelé Chrudimi a Heřmanova Městce. Věda a inovace budou posíleny prostřednictvím výzkumného projektu Univerzity Hradec Králové a vybudování Pardubického vývojového inovačního centra (PARvic). Celkově tyto projekty požadují dotaci převyšující 630 milionů korun.

Hradecko-pardubická aglomerace bude usilovat o to, aby projekty, jejichž realizace má být dokončena do konce roku 2027, byly přinejmenším stejně úspěšné jako v předchozím sedmiletém období. „Věřím, že se našim žadatelům podaří všechny investice zrealizovat. V programovém období 2014–2020 se nám v některých oblastech nepodařilo vyčerpat všechny prostředky, ale nyní již máme zkušenosti, na kterých můžeme stavět. Předpokládám, že ze svých chyb jsme se všichni poučili a nebudeme je opakovat,“ připomněl Jan Nadrchal.

Aglomerace má za sebou již první dva dokončené projekty – vybavení Vzdělávacího centra Sféra a vybudování přírodních učeben v areálu Základní školy v Opatovice nad Labem. Další projekty jsou ve fázi realizace, některé z nich budou ukončeny do konce roku 2024. Vše tedy nasvědčuje tomu, že se Hradecko-pardubické aglomeraci úspěšně podaří splnit první finanční milník, který ji čeká v polovině příštího roku, a vyčerpat požadovaný objem finančních prostředků.

Seznam projektů projednaných v ŘV A:

 • Výstavba parkovacího domu Vápenka v terminálu JIH; žadatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
 • Cyklostezka „Mechu a Perníku”, úsek Vysoká nad Labem – Opatovice nad Labem; žadatel: Svazek obcí Hradubická labská
 • DUF Přelouč – veřejně přístupný areál; žadatel: Pardubický kraj
 • Přístavba a modernizace odborných učeben ZŠ Malšova Lhota; žadatel: statutární město Hradec Králové
 • Centrum podpory a rozvoje Digital humanities a SMART technologies; žadatel: Univerzita Hradec Králové
 • CEKVO – Separační dvůr Chrudim; žadatel: město Chrudim
 • CEKVO – koncové technologie materiálového zpracování odpadu; žadatel: UGI Pardubice, s.r.o.
 • CEKVO – Třídící linka separovaně sbíraných komunálních odpadů; žadatel: SmP – Odpady a.s.
 • Protipovodňová opatření u sídliště Stromovka; žadatel: město Chrudim
 • Protipovodňová opatření na Podolském potoce v Heřmanově Městci; žadatel: město Heřmanův Městec
 • Pardubické vývojové inovační centrum (PARvic); žadatel: Pardubický kraj