Hradecko-pardubická aglomerace dala zelenou další skupině projektů


Hradecko-pardubická aglomerace poskytne další dotace z Evropské unie na významné východočeské projekty. Podporu na včerejším jednání Řídícího výboru ITI získaly projekty základních škol, nových cyklostezek, revitalizace památek nebo také výzkumné aktivity Univerzity Pardubice a první projekty z podnikatelského sektoru. S podporou evropských peněz například začne stavba cyklostezky z Hradce Králové do Pardubic, či rekonstrukce královéhradeckého Muzea východních Čech. Dotace EU pomohou také rozvoji pardubické společnosti zabývající se kosmickým výzkumem.

„Řídicí výbor ITI vydal kladné stanovisko o souladu projektového záměru se Strategií ITI celkem jedenácti projektům za více než 230 milionů korun dotačních. Naopak čtyři projektové záměry byly jejich předkladatelům kvůli nedostatkům vráceny k dopracování, a to s možností opětovného předložení,“ říká předseda Řídicího výboru ITI a primátor města Pardubic Martin Charvát. Statutární město Pardubice přitom získalo podporu pro realizaci cyklostezky vedoucí ze Svítkova do Srnojed za více než šest milionů korun, jejíž výstavba začala v těchto dnech.

Mezi nejvýznamnější projekty, jejichž realizaci Řídicí výbor ITI podpořil, patří první část cyklostezky Mechu a Perníku z Hradce Králové do Pardubic. Komunikace mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem bude zhruba pět kilometrů dlouhá a Unie na ni přispěje 34 miliony korun. „Fyzická realizace této části Labské cyklostezky by měla být zahájena v únoru či březnu 2018, a to v závislosti na klimatických podmínkách. O dalších úsecích jsou vedena intenzivní jednání. V úseku mezi Vysokou nad Labem a Opatovicemi nad Labem bylo zahájeno projektování, přičemž realizaci lze v případě potřebných finančních prostředků očekávat během roku 2019. Ve stejném stavu připravenosti je také část vedoucí z Dřítče do Němčic. Nejhorší situace je v případě úseku Opatovice nad Labem – Dříteč, který se začne projektovat nejdříve v roce 2018,“ vysvětluje náměstek primátora města Hradec Králové Jindřich Vedlich.  

Město Hradec Králové získalo také dotaci ve výši 76,5 milionů korun pro svůj projekt revitalizace budovy Muzea východních Čech. „V rámci projektu bude řešen nevyhovující stavebně-technický stav některých konstrukcí a nevhodné zásahy, které byly na objektu provedeny v minulých letech. Součástí revitalizace bude také zpřístupnění terasy v nejvyšším podlaží objektu s krásnou vyhlídkou na staré město,“ popisuje vedoucí odboru strategického plánování a projektového řízení Karel Vít. 

Podporu získaly také první projekty v rámci výzev pro drobné a střední podnikatele. Uspěly například dva záměry pardubické firmy TOSEDA, která se zaměřuje na kosmický výzkum. Jejich cílem je výstavba a vybavení laboratoří pro vývoj a testování pokročilých materiálů pro kosmické aplikace a průmyslový výzkum a experimentální vývoj pokročilých materiálů pro kosmické aplikace primárně na bázi sofistikovaných polymerů a nanostrukur v celkové dotaci 34 milionů korun. Řídící výbor ITI schválil také projekt Univerzity Pardubice v hodnotě 60 milionů korun dotačních zaměřený na spolupráci univerzity a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy. Spolupracovat na projektu bude řada významných lokálních firem, například ERA nebo RETIA.

První výzvy vypsala Hradecko-pardubická aglomerace na podzim loňského roku. „Do dnešního dne bylo schváleno čtyřicet tři projektových záměrů za více než 1,2 mld. Do konce roku 2017 plánujeme vypsat dalších pět výzev nositele, a to za více než 300 milionů korun. Jednat by se mělo o projekty z oblasti dopravy, památek a podnikatelského sektoru. V roce 2018 bude vypsáno dalších dvacet tři výzev za téměř 1,3 miliardy korun,“ dodává manažer ITI Miroslav Janovský.

Přehled schválených projektových záměrů ŘV ITI dne 12. 10. 2017

Název projektu Žadatel Podpora EU
ZŠ Chlumec nad Cidlinou – polytechnické vzdělávání a bezbariérový přístup ZŠ Chlumec nad Cidlinou 5 100 000,- Kč
Víceúčelové polytechnické dílny a učebna IT Obec Předměřice nad Labem 3 400 000,- Kč
ZŠ Všestary – nástavba a přístavba budovy 2. stupně čp. 57 Obec Všestary 5 100 000,- Kč
Cyklostezka Svítkov – Srnojedy statutární město Pardubice 6 236 318,- Kč
Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka Mechu a Perníku (Hradec Králové – Vysoká nad Labem)S Svazek obcí Hradubická labská 34 000 000,- Kč
Vybudování odborných učeben a zajištění vnitřní konektivity v budovách ZŠ Holice, Holubova 47 Město Holice 3 794 711,- Kč
Modernizace počítačových učeben ZŠ U Stadionu a rekonstrukce a vybavení chemické laboratoře ZŠ Dr. J. Malíka včetně zajištění bezbariérovosti Město Chrudim 3 658 937,- Kč
Revitalizace budovy Muzea východních Čech statutární město Hradec Králové 76 500 000,- Kč
Pokročilé materiály pro aplikace v kosmickém průmyslu I TOSEDA 28 000 000,- Kč
Pokročilé materiály pro aplikace v kosmickém průmyslu II TOSEDA 6 000 000,- Kč
Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy – POSITRANS Univerzita Pardubice 60 000 000,- Kč