Esa české architektury se pouštějí do proměny pardubického zámku


Více než dva roky bude patřit pardubický zámek stavebním dělníkům. Projekt rozsáhlých změn připravilo trio předních českých architektů Ladislav Lábus, Josef Pleskot a Petr Všetečka, které si najal Pardubický kraj, aby bývalou rezidenci Pernštejnů, v níž sídlí Východočeské muzeum, proměnilo.

Změny na pardubickém zámku odstartovaly tento týden, a to jak v paláci, tak v hospodářských budovách. Stavební dělníci také dostaví výstavní sály na místě někdejších zámeckých sýpek a vybudují nové expozice.

"Pardubický kraj má z evropského programu ITI pro Hradecko-pardubickou aglomeraci získat 95 milionů korun, vysoutěžená cena stavebních prací je včetně DPH 119 milionů korun," řekl náměstek hejtmana zodpovědný za kulturu, majetek a investice Roman Línek.

V zámeckém paláci je třeba vyřešit dlouholeté problémy. V některých místech totiž zatékalo. Navíc připraví prostory pro vybudování nové expozice "Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách".

Konec rautům v Rytířských sálech

V zámku se také upraví povrchy a podlahy, opraví poškozené části omítek a obnoví kamenické prvky.

Z unikátních Rytířských sálů, na jejichž zdech jsou restaurované ojedinělé malby z 16. století, vymizí rauty a společenská setkání, které se zde dosud konaly - nejrozsáhlejšímu souboru raně renesančních figurálních maleb na sever od Alp výpary z pohoštění neprospívají.

V místě dnešní truhlárny najde prostor expozice Pernštejnské zbrojnice. Oprav se dočká přednáškový sál v přízemí této budovy, v patře pak vznikne pedagogický a výtvarný ateliér.

Nové výstavní sály budou také v dostavbě dvou traktů původních sýpek. Za hospodářskými budovami budou mít své zázemí dílny.

"Stavební práce vycházejí z generelu dlouhodobé prezentace Zámku Pardubice jako pernštejnské rezidence, který jsme dali v minulých letech zpracovat a připomínkovat třem významným českým architektům – Josefu Pleskotovi, Ladislavu Lábusovi a Petru Všetečkovi," dodal Roman Línek.

Zejména pod dojmem zdařilých architektonických zásahů prvně jmenovaného v Litomyšli oslovil kraj Pleskota ke spolupráci.

"Pardubice mají nyní se zámkem velmi ambiciózně nakročeno. Je však třeba jít ještě dál. Spojovat historickou podstatu se současným okolním světem. A mně se zdá, že tady v Pardubicích se toto daří. Dokonce víc než v Litomyšli. Přece jen tam je pořád víc svátečno než civilno. V Pardubicích se myslím prosadilo to civilno," řekl Josef Pleskot.

Provoz muzea bude omezen jen částečně

Stavební úpravy se také dotknou provozu Východočeského muzea. "Po dobu rekonstrukce plánujeme nechat veřejnosti přístupné expozice Pardubice – příběh města a archeologickou expozici Proti proudu času, do odvolání bude otevřená i expozice skla.

Ještě do 27. ledna mohou návštěvníci zavítat na výstavy Vášeň, čas a sklo a Pardubické proměny," oznámil ředitel muzea Tomáš Libánek. "Prohlídky Rytířských sálů a kaple Tří králů skončí 24. února," dodal.

I když Rytířské sály nebudou po dobu rekonstrukce přístupné, nabídne letos Východočeské muzeum prohlídky krytu civilní obrany, zámeckého areálu, historického jádra města nebo procházku okolo staveb moderní architektury v Pardubicích.

Novinkou budou od jara prohlídky pro děti, které budou věnované poznání pardubických legend a historického centra a také tajemství krytu civilní obrany.

"Plánujeme i uspořádání některých tradičních akcí, jako jsou muzejní noc, dětský den či divadelní festival Pernštejn(l)ove. Další program budeme pružně připravovat podle harmonogramu stavby," upřesnil Libánek.

Jak uvedl, nucené volno jeho podřízené nečeká.

"Budou se věnovat práci se sbírkovým fondem, ale připraví také přednášky na historická, přírodovědná a archeologická témata. Pracujeme na nových expozicích skla a numizmatiky, postupně začneme chystat i výstavy do nových sálů," uvedl Libánek.

Zdroj: pardubice.idnes.cz

Projektový záměr Zámek Pardubice – využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů čp. 1 a čp. 2 prošel úspěšně výzvou nositele ITI Hradecko-pardubické aglomerace a obdržel kladné vyjádření řídicího výboru.