Ekologická pevnost v barvě rzi. V Pardubicích otevřeli supermoderní depozitář


V Pardubicích skončila stavba moderního depozitáře pro sbírky Východočeského muzea. Vznikl ve čtvrti Ohrazenice, je dvoupodlažní a působí jako nedobytná tvrz. Ze dvou stran totiž nenajdete ani jedno okno a celý ho pokrývá ocelová fasáda.

Stavba patří k největším projektům Pardubického kraje a je to vůbec poprvé, kdy hejtmanství staví takový objekt pro historické předměty.

Ředitel muzea Tomáš Libánek je přesvědčený o tom, že moderní depozitář je naprosto nezbytný. Sbírky jsou zatím uložené na zámku a v bývalém internátu v prostorech, které k tomu nejsou určené.

Nový depozitář uspoří místo, zjednoduší se i systém uložení sbírkových předmětů a muzejníci už nebudou řešit vnitřní klima, to zajistí moderní technologie. V prostorách, které se na zámku uvolní, vzniknou nové prohlídkové okruhy pro návštěvníky.

Ekologická bezúdržbová pevnost

Nový depozitář se stal minulý týden i Stavbou roku Pardubického kraje. Budova je nejen zajímavá na pohled, ale také ekologická a samoudržitelná. To znamená, že bude žít dlouhým životem bez nutnosti jakýchkoliv dalších větších zásahů v budoucnu.

Brněnští architekti taky využili dvojí plášť budovy, z vnitřní strany je nepálená cihla, která je propustná, takže dochází k tomu, že stěny si samy regulují vlhkost v budově. Další vrstvy pak slouží jako tepelná izolace, která zabraňuje pronikání tepla nebo zimy. Zajímavý je taký plášť budovy, je obložená cortenovým plechem, který dává depozitáři velmi netradiční patinu.

Veřejnosti dveře otevřené

Východočeské muzeum do Ohrazenic přemístí v následujících měsících 11 sbírek z celkových 38. Například sbírky etnografie, uměleckoprůmyslové a výtvarné práce, písemnosti tisky, fotografie nebo předměty, které dokládají vývoj vědy a techniky. Vznikne i tzv. příjmový depozitář, což je jakési specializované pracoviště, kde budou nové přírůstky procházet základním ošetřením.

V budově je digitalizační pracoviště a také veřejná badatelna. Zároveň muzejníci počítají s tím, že depozitář otevřou i veřejnosti, která bude mít možnost na vlastní oči zjistit, co obnáší práce muzejníků.

Stavba stála 82 milionů korun, Evropská unie zaplatí 85 procent uznatelných nákladů, což je skoro 69 milionů. Deseti procenty se pak podílí Pardubický kraj a pěti procenty státní rozpočet.

Zdroj: pardubice.rozhlas.cz

Realizace projektu Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích byla finančně podpořena prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.