Efektivnější dopravu ve městě nastaví „ParduPlán“


Pardubická radnice pracuje na novém plánu udržitelné městské mobility města s názvem „ParduPlán“. Strategický dokument, který nastaví rozvoj dopravy v Pardubicích v následujících desetiletích, pracuje s otázkou, co je třeba změnit, upravit či nově vybudovat.

Základem plánu je podrobná analýza dopravy, jejíž součástí jsou průzkumy všech cest na území města, sběr dat, zapojení veřejnosti a tvorba modelu dopravy. Jeho cílem pak je bezpečná, efektivní a k životnímu prostředí šetrná doprava ve městě.

„Doprava ve městě má zásadní vliv na život jeho obyvatel a je proto důležité ji spravovat tak, aby nám byla dobrým sluhou. Efektivní městský dopravní systém je totiž pro zdravý ekonomický a společenský rozvoj života ve městě nezbytný,“ řekl primátor města Pardubic Martin Charvát „Prakticky všechna světová města, která jsou symbolem vysoké kvality života, pracují se strategickými dokumenty, jejichž nedílnou součástí je právě doprava a její organizování,“ dodal primátor Charvát.

Dokument se zpracovává na následujících patnáct let. Krátkodobý horizont bude řešit pětiletý akční plán, který si lze představit jako seznam dopravních projektů seřazených podle priority. Seznam projektů se váže na rozpočet města. „Zpracování plánu udržitelné mobility je také od roku 2021 nutnou podmínkou pro čerpání evropských finančních prostředků. Tato podmínka vyplývá z požadavků Evropské komise, které platí pro všechna města nad 40 tisíc obyvatel,“ uvedl náměstek pro dopravu Petr Kvaš. „Finanční prostředky však nejsou jediným důvodem zpracování - město dlouhodobě potřebuje koncepční dokument, který zajistí udržitelný rozvoj dopravy a efektivní využití finančních prostředků města,“ doplnil náměstek Kvaš.

Plán udržitelné městské mobility se bude zabývat všemi druhy dopravy ve městě – ať už se jedná o dopravu hromadnou nebo individuální, nákladní, nemotorovou, nebo také o dopravu v klidu (parkování) – zaměří se na všechny stávající problémy a budoucí výzvy a navrhne jejich řešení. Zpracování Plánu udržitelné mobility potrvá přibližně 2 roky a bude město stát 3, 36 milionu. Pracuje na něm externí společnost UDIMO s.r.o., která má se zpracováním plánů mobility v ČR dlouholetou zkušenost. Dohled nad zpracováním a organizací je zajištěn externím projektovým manažerem a podporu při zpracování dokumentu zajišťují odborníci z řad pardubické radnice, Dopravního podniku města Pardubic, Služeb města Pardubic a Dopravní fakulty Jana Pernera, kteří tvoří pracovní skupinu. Je to ale jen zlomek odborníků, který se již více než půl roku na dopravním plánu podílí.

„Základem projektu je analýza dopravního systému, která potrvá do konce roku 2020. V rámci analytické fáze budou probíhat rozsáhlé průzkumy, sběr dat, tvorba modelu dopravy a participace s odbornou a širokou veřejností, která je pro moderní přístup k dopravnímu plánování nezbytná. Navazovat bude návrhová část, která potrvá do poloviny roku 2021 a která určí, jakým směrem se Pardubice v oblasti dopravy vydají,“ uvedl projektový manažer Martin Kříbala. „V rámci návrhové fáze bude vytvořena sada stavebních, investičních či organizačních opatření, která pomohou dosáhnout kýženého cíle, tedy aby byla doprava ve městě efektivnější, bezpečnější a šetrnější k životnímu prostředí,“ řekl Pavel Roháč ze společnosti UDIMO s.r.o. Parduplán pomůže vytvořit také odborná veřejnost, tedy odborníci různých odvětví souvisejících s dopravou, kteří budou do zpracování plánu mobility zapojeni prostřednictvím série workshopů.

Specifikem Plánu mobility je “plánování pro lidi”, tedy pro koncové uživatele navrhovaných opatření. Proto dokument klade velký důraz na zapojení široké veřejnosti. „Pro tento účel byla vyvinuta webová aplikace Problémových map, kde mohou obyvatelé a návštěvníci města zadávat, co je na dopravě v Pardubicích trápí. Aplikace je k nalezení na stránce parduplan.cz/problemova-mapa a každý, kdo má zájem zlepšit dopravu v Pardubicích, dostává na této mapě prostor. Chtěli bychom tímto požádat obyvatele a návštěvníky města o zapojení do sběru dat prostřednictvím webové aplikace. Problémy obyvatel a návštěvníků, kteří se denně po Pardubicích pohybují jsou důležitým a velmi cenných podkladem pro analytickou část,“ pobídl veřejnost k zapojení Pavel Roháč ze společnosti UDIMO s.r.o.

Webová aplikace funguje na jednoduchém principu, kdy uživatel po zadaní webové adresy vytvoří vlastní problémovou mapu, do které zadá libovolný počet problémů prostřednictvím bodů nebo linií. „U každého problému má na výběr ze čtyřech kategorií, podle toho, kdy problém pociťuje – veřejná doprava, pěší doprava, cyklistická doprava a automobilová doprava. Pro upřesnění problému slouží textové pole,“ popsal aplikaci Pavel Roháč.

Pro účel atraktivnější komunikace byla vytvořena marketingová značka ParduPlán společně s logem koně na kolečkách. „Kůň je ideálním představitelem udržitelné mobility. Pro ještě silnější spojení s dopravní tématikou vznikla jeho následná modifikace do formy cyklistického piktogramu. Netradiční spojení by mělo zaujmout, možná i pobavit a vyvolat otázku, co to vlastně je za značku. A protože doufáme, že lidem není doprava ve městě lhostejná, věříme v nemalé množství aktivně zapojených obyvatel, jejichž názor potřebujeme znát,“ říká spoluautorka loga Jana Roboszová.

Součástí ParduPlánu jsou také veřejná projednání, která umožní osobně vyjádřit svůj názor a pohled na současný i budoucí stav dopravy ve městě. Informace o projektu a možnosti zapojení jsou k nalezení na oficiálních webových stránkách projektu www.parduplan.cz.

Zdroj: pardubice.eu