Doplňková výzva k předkládání projektových záměrů


Nositel ITI informuje všechny potenciální žadatele z území Hradecko-pardubické aglomerace pro programové období 2021–2027 o možnosti dále předkládat projektové záměry prostřednictvím webové aplikace ve vybraných oblastech.

Na základě aktuálních informací z řídicích orgánů operačních programů, stavu přípravy Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ a absorpční kapacity v území nositel ITI vyzývá potenciální žadatele k předkládání projektových záměrů v následujících oblastech:

  1. Doprava – výstavba nových trolejbusových tratí, modernizace a rekonstrukce tratí stávajících, technické zázemí městské drážní dopravy (měnírny, vozovny)
  2. Výzkumné organizace a podnikatelé – výzkum, vývoj a inovace, posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP
  3. Digitalizace – využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a orgány veřejné správy s cílem rozšířit a urychlit elektronickou veřejnou správu (elektronizace vybraných služeb veřejné správy, rozšíření propojeného datového fondu, OpenData, kybernetická bezpečnost a další)

V případě, že máte zájem o předložení projektového záměru, prosíme o prvotní konzultaci s územními koordinátory: Ing. Tomášem Kořínkem (hradecká část aglomerace) a Mgr. et Mgr. Michaelou Kudynovou (pardubická část aglomerace), viz kontakty.

Termín předložení projektových záměrů: 9. 2. 2022