Do Sféry už míří technika a vybavení


Objekt Sféry - Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic (GAMPA) je nyní po stavební stránce připraven na to, aby se začal vybavovat a mohl na konci září v rámci otevření celého areálu Automatických mlýnů přivítat první návštěvníky. Brzy se tak pestrými interiérovými prvky zaplní Sál dětí, vybaven technologiemi bude také promítací sál a samozřejmě nebude chybět ani slibovaná a nejvíce očekávaná projekční koule Science on Sphere, která činí projekt Sféra opravdu jedinečným.


„V současné době je kolem objektu Sféry a Galerie města Pardubic dokončována cihlová dlažba, postupně se tak přesouváme do fáze vybavování, aby vše bylo přichystáno na zářijové slavnostní otevření. Objekt je nyní připraven na to, aby zde mohlo být instalováno akustické zařízení pro prostory galerie a promítacího sálu Sféry a také audiovizuální technika, jejíž hlavní částí je právě projekční koule Science on Sphere neboli Věda na kouli, na kterou se sám osobně těším nejvíce. Tento interaktivní model planety Země návštěvníkům umožní pozorovat zemský povrch a přírodní jevy, to vše díky imerzivnímu prostředí, které tento model obklopuje. Věřím, že nejen pro žáky a studenty, ale i všechny věkové kategorie bude konkrétně tato část Sféry opravdovým zážitkem. Veškeré vybavení Sféry přitom je součástí dlouhodobě plánované, integrované investice a mělo by vyjít na přibližně 89 milionů korun, z čehož více než 72 milionů korun pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a státního rozpočtu,“ informuje náměstek pro školství Jakub Rychtecký, zodpovědný za projekty Sféra – Centrální polytechnické dílny a GAMPA. Součástí dodávky audiovizuálního vybavení pro Sféru také je také špičkové vybavení pro zdejší laboratoře a dílny, ve kterých budou probíhat výukové kurzy pro veřejnost. Veškeré pomůcky, nábytek a technika by přitom měly být na svém místě do konce srpna, září už bude patřit přípravám na slavnostní otevření.

Vzdělávací centrum Sféra, které vzniká rekonstrukcí objektu bývalého skladu balené mouky, se veřejnosti otevře v září 2023 a nabídne širokou škálu vzdělávacích aktivit, prostor pro vzájemné setkávání a předávání zkušeností. Návrh prostorového řešení počítá se 4 řemeslnými dílnami a 4 učebnami pro chemii, fyziku, přírodopis, informační technologie a robotiku. Vznikne zde také sál Svět dětí, který bude využíván primárně dětmi předškolního věku a žáky prvního stupně ZŠ. Součástí objektu bývalého skladu, jehož autorem je architekt Šépka, bude i přesunutá městská Galerie města Pardubic neboli GAMPA. Městu s uhrazením nákladů výrazně pomůže evropská dotace. „Stavební práce spojené s výstavbou Sféry a Galerie města Pardubic město vyjdou na 271 milionů korun s tím, že zhruba 170 milionů korun by měla pokrýt dotace EU, kterou radnice čerpá v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace. Jsem opravdu rád, že jsme byli úspěšný se žádostí jak na stavební část, tak i na část týkající se špičkového vybavení Sféry,“ informuje o nákladech a podpoře EU primátor Pardubic Jan Nadrchal.

 

AUTOMATICKÉ MLÝNY

Automatické mlýny aspirují na nový kulturní, společenský a znalostní středobod východních Čech. Národní kulturní památka Winternitzovy automatické mlýny je jednou z prvotin architekta Josefa Gočára. Monumentální mlýnskou budovu na břehu Chrudimky v centru Pardubic navrhl Gočár v roce 1909 pro podnikatele bratry Winternitzovy a v roce 1924 komplex dál rozšířil o obilné silo. Automatické mlýny byly v provozu nepřetržitě více než 100 let, do roku 2013.

Od roku 2016 prochází mlýnský brownfield díky iniciativě Mariany a Lukáše Smetanových, a od roku 2019 pod hlavičkou jejich rodinné Nadace Automatické mlýny, proměnou na moderní kulturně-společenskou městskou čtvrť. Automatické mlýny jsou ojedinělým příkladem partnerství veřejného, soukromého a neziskového sektoru. Na proměně celého areálu a přilehlých veřejných prostranství se vedle manželů Smetanových nyní podílí i statutární město Pardubice (GAMPA, Sféra) a Pardubický kraj (Gočárova galerie). Svou pobočku zde otevře také Turistické informační centrum Pardubice.

V první etapě přestavby areálu, v letech 2019–2023, se veřejnosti na konci září 2023 otevírají čtyři budovy, park před hlavní mlýnskou budovou a nové vnitřní náměstí. Návrhy těchto staveb pocházejí od předních českých architektonických ateliérů: Transat architekti (Gočárova galerie), Šépka architekti (Sféra, GAMPA a veřejná prostranství) a Prokš Přikryl architekti (Nadace AM / Silo).

V druhé etapě výstavby, v období 2023–2026, přibudou do souboru další tři nové bytové a komerční objekty doplněné o občanskou vybavenost dle návrhu Zette ateliérpod vedením architekta Zdeňka Balíka, který stál po boku manželů Smetanových u zrodu celé myšlenky revitalizace brownfieldu. Více na www.automatickemlyny.eu
 

Zdroj: Tiskový úsek Magistrátu města Pardubic