Cyklostezky Pouchov – Piletice – Rusek jsou otevřené pro veřejnost


Během prosince byly na cyklostezkách Pouchov – Piletice a Piletice – Rusek dokončeny jen drobné terénní úpravy. Nyní už je stavba zkolaudována a cesty jsou tak oficiálně připravené pro první návštěvníky. Stavba obou úseků v celkové délce necelých 2,5 kilometru vyšla na přibližně 22,3 milionu korun včetně DPH.

„Během prosince byla zahájena kolaudace, která se podařila poměrně rychle, tudíž už dneska jsme mohli stezku oficiálně otevřít pro první návštěvníky,“ říká Jiří Bláha, náměstek primátora pro oblast investic. Stavba prvního úseku z Pouchova do Piletic byla zahájena na konci dubna, práce na druhém úseku z Piletic do Ruseka pak začaly na konci června. „Ačkoliv zezačátku komplikovalo stavbu prvního úseku deštivé počasí, a navíc se v místě výstavby vyskytly nezakreslené inženýrské sítě, nakonec se nám podařilo tuto investiční akci dokončit v plánovaném termínu. Kromě stezky jsme nechali udělat také osvětlení, chodníky od Pouchova směrem na Piletice, kde bylo také potřeba vybudovat lávku,“ dodává Bláha. Cena prvního úseku je 12,6 milionu včetně DPH. Cena druhého úseku včetně nákladů na vyvolané přeložky vyšla na 9,7 milionu s DPH.

Stavební technika se ale v budoucnu do Ruseka vrátí, v současné době se plánuje rekonstrukce komunikace a chodníků na hlavním průtahu. Královéhradecký kraj zde chystá rekonstrukci vlastní komunikace a město nové chodníky, zastávky a nástupiště, zajistí také sadové úpravy. „Na prosincové radě jsme schválili výběr projektanta, který připraví projektovou dokumentaci chodníků, zastávky a nástupiště, osvětlení přechodu a projekt sadových úprav a zajištěna bude také inženýrská činnost. Cena projektové dokumentace, na které se začne pracovat začátkem nového roku, je něco málo přes 300 tisíc korun včetně daně. Zahájení stavebních prací se bude odvíjet od domluvy s krajem, stejně jako výběr zhotovitele, kterého bychom chtěli vybrat společného pro obě stavební akce,“ doplňuje náměstek Bláha.

Zdroj: hradeckralove.org

Zrealizované projekty Stezka pro pěší a cyklisty Pouchov – Piletice a Stezka pro pěší a cyklisty Piletice – Rusek byly finančně podpořeny z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.