Černá u Bohdanče letos začne stavět novou mateřskou školu. Bude krásná


Rodiče malých dětí v Černé u Bohdanče si brzy oddechnou. Obec s téměř sedmi sty obyvateli letos začne stavět vlastní mateřskou školu. Sehnat místo pro děti z Černé ve školkách v okolí je velký problém. 

Už několik let Černá u Bohdanče usiluje o vybudování mateřské školy, letos by stavba za přibližně 55 milionů korun měla začít. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Na stavbu mateřské školy se obec připravuje už od roku 2017. „V obci probíhala masivní výstavba rodinných domů a bylo zřejmé, že dojde k výraznému nárůstu počtu malých dětí, u kterých budou mít rodiče problém s umístěním do mateřských škol v okolí," popsal starosta Černé u Bohdanče Luděk Pilný. Praxe problém potvrdila, míst pro děti z Černé je dlouhodobě nedostatek.

„Právě v roce 2017 jsme zahájili proces změny Územního plánu Černá u Bohdanče, a to nejen z důvodu budoucí výstavby mateřské školy, ale i pro zajištění další občanské vybavenosti, která obci chyběla," dodal starosta. Věří, že stavba školky začne v druhém čtvrletí letošního roku. „Je naším snem, aby první děti nastoupily do školky v září 2025," řekl Luděk Pilný. Škola bude mít dvě třídy a pojme 50 dětí.

Na stavbu školky je vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu ITI (Integrované územní investice Hradecko-pardubická aglomerace) ve výši 40 milionů korun. Zbytek uhradí obec ze svých úspor a část prostředků by měl pokrýt bankovní úvěr.

Se stavbou školky souvisí také oprava místních komunikací v původní části obce, která zahrne i nové veřejné osvětlení či parkování. V tomto případě se předpokládá celková investice ve výši 17 milionů korun s dotací Ministerstva pro místní rozvoj. To společně se Státním fondem životního prostředí podpoří také rekonstrukci obecního úřadu za 21 milionů korun.

„Dalším velkým projektem je stavba hasičské zbrojnice pro jednotku JPO V za 16 milionů korun, kde jsme částkou jednoho milionu přispěli také z našeho krajského rozpočtu,“ přiblížil další investiční akci v Černé u Bohdanče hejtman Martin Netolický.

Zdroj: Pardubický deník