Areál odborných dílen hradecké průmyslovky prošel rekonstrukcí


Královéhradecký kraj dokončil modernizaci dílenského areálu Střední průmyslové školy, střední odborné školy a středního odborného učiliště v Hradci Králové. Investice za více jak 54 milionů korun spočívala v rekonstrukci a nástavbě dílen pro výuku elektrotechnických a strojírenských oborů.

„Za více jak 54 milionů korun jsme zrekonstruovali stávající prostory dílen odborného výcviku a odborné praxe včetně sociálního zázemí. Přistavěli jsme nástavbu patra, kde probíhá odborný výcvik elektrotechnických slabo i silnoproudých oborů a praktická výuka informačních technologií. Celý objekt je nyní bezbariérový a bez problémů se tady mohou vzdělávat i žáci se zdravotním omezením a speciálními vzdělávacími potřebami. Pořídili jsme dvě výškově nastavitelné podnože pro stoly, které umožní lepší práci žákům znevýhodněným svojí výškou,“ říká radní Václav Řehoř odpovědný za krajské investice a majetek.

Realizací tohoto projektu kraj zlepšil podmínky pro praktickou výuku na SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové a také umožnil soustředění praktické výuky do jednoho areálu.

„Krajská škola navazuje na učňovské tradice a poskytuje přípravu žáků v oborech přesně podle současných potřeb trhu práce. Ve výuce využívá nejnovějších technologií a moderního vybavení a při odborném výcviku žáků také pracovišť partnerských podniků. Rovněž poskytuje další vzdělání absolventům učebních oborů v nástavbovém studiu. Ve škole jsou vytvořeny podmínky i pro další odborné vzdělávání dospělých, převážně formou rekvalifikací a kurzů,“ doplňuje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství.

Rekonstruované prostory a nová nástavba pro odborné dílny včetně sociálního zázemí využívají žáci oborů informační technologie, mechanik elektrotechnik-elektronik, mechanik elektrotechnik- silnoproud, průmyslová ekologie, mechanik seřizovač, mechanik strojů a zařízení, elektrikář, elektrikář-silnoproud, elektronik pro zařízení a přístroje, strojní mechanik, umělecký kovář a zámečník, pasíř, nástrojář, obráběč kovů, elektrotechnika, strojírenství-3D modelování a programování CNC strojů.

Způsobilé výdaje projektu Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové, který začal v květnu 2018, pokryla z 90 procent dotace z Integrovaného regionálního operačního programu a zbytek částky doplatil kraj ze svého rozpočtu

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové nabízí vzdělání v osmi čtyřletých oborech poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou, v osmi tříletých oborech poskytujících střední vzdělání s výučním listem a ve dvou nástavbových oborech vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, vyučovaných v denní i dálkové formě vzdělávání.

Zdroj: kr-kralovehradecky.cz

Realizace projektu Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové byla finančně podpořena prostřednictvím ITI Hradecko-pardubické aglomerace.