Aktualizace výzev ZS ITI


V souvislosti s aktualizací kritérií pro hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu ITI Hradecko-pardubické aglomerace ze strany Monitorovacího výboru IROP ze dne 24. 11. 2016 došlo ke změně vyhlášených výzev ZS ITI č. 1 "Přestupní uzly v aglomeraci", č. 2 "Ekologická veřejná doprava" a č. 3 "Paměťové instituce a kulturní památky" k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Více informací zde.