AKTUALIZACE OBECNÝ PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE IROP – VYJÁDŘENÍ ŘV ITI


Dne 29. 11. 2017 Monitorovací výbor IROP schválil změnu systému schvalování integrovaných projektů. Z této změny vyplývá, že ŘO IROP (ZS ITI, CRR) při hodnocení žádostí o podporu bude akceptovat pouze kladné vyjádření Řídicího výboru ITI.

Tato aktualizace bude nejprve zapracována do všech Specifických pravidel pro žadatele a příjemce IROP a v platnost vstoupí až u výzev, které budou vyhlášeny po této aktualizaci, tj. v roce 2018. Na projekty, které již mají vydané stanovisko ŘV ITI, popř. budou mít před provedením této aktualizace, se výše uvedená změna nevztahuje.