Aglomerace vybrala své první projekty


„Podpořené budou projekty dopravních podniků Hradce Králové a Pardubic na nákup deseti nových trolejbusů, výstavba dopravního terminálu v Přelouči a projekt Královéhradeckého kraje na digitalizaci knihovního fondu,“ podotýká předseda Řídícího výboru ITI Martin Charvát.

V rámci Hradecko-pardubické aglomerace by mělo být v následujících letech postaveno celkem sedm nových dopravních terminálů. Nejdále v přípravách je město Přelouč, které má projekt připravený včetně pravomocného stavebního povolení a nyní získalo k realizaci i potřebný souhlas Řídícího výboru ITI. „Podstatou projektu je rekonstrukce, dostavba a modernizace prostoru před budovou železniční stanice. Stávající situace již řadu let nevyhovuje požadavkům na bezpečný a moderní způsob dopravy. Projekt obsahuje vybudování točny, zastávek pro autobusy příměstské dopravy i MHD, rekonstrukce chodníků a komunikací, vytvoření stání pro kola s kapacitou 25 stojanů, rekonstrukci a vybudování parkovišť typu P+R  a K + R s kapacitou 67 míst, instalaci kamerového systému nebo zastávkových přístřešků,“ říká starostka Přelouče Irena Burešová, která chce mít projekt dokončený nejpozději v druhé polovině roku 2018. Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči by měl vyjít na zhruba 24,7 milionů korun, přičemž přibližně 20 milionů bude tvořit příspěvek z Evropské unie.

Se svými projekty uspěly také dopravní podniky Hradce Králové a Pardubic. Obě organizace by rády pořídily celkem deset nový speciálních trolejbusů za více než 130 milionů korun. Z ITI Hradecko-pardubické aglomerace chtějí získat bezmála 100 milionů.

Dopravní podnik plánuje trolejbusy s akumulátorem energie

V rámci projektu s názvem Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy v Pardubicích žadatel hodlá pořídit čtyři trolejbusy s akumulátorem energie umožňujícím jízdu i v úsecích mimo trolejové vedení. „Jedná se o takzvané parciální trolejbusy, které využijí infrastrukturu pro liniové napájení jednak k přímému napájení pro pohon vozidla v reálném čase a dále též pro dynamické nabíjení akumulátoru energie. Půjde o po všech stránkách moderní vozidla, která oproti vozidlům, jež mají nahradit, poskytnou cestujícím vyšší komfort a při jejichž provozu vykáže systém MHD zvýšenou energetickou efektivitu, respektive sníženou spotřebu energie,“ uvádí Tomáš Pelikán, ředitel Dopravního podniku města Pardubice. Nové trolejbusy by měly být uvedeny do provozu koncem roku 2018. Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy v Pardubicích bude stát celkem 60,5 milionů korun s tím, že částkou přes 38 milionů korun projekt zafinancuje Evropská unie.

Podobný projekt s názvem Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem pro účely veřejné dopravy v Hradci Králové je připraven také v Hradci Králové a měl by být dokončen v polovině roku 2018. Jeho realizací dojde k výrazné redukci ekologické zátěže vzniklé v souvislosti s provozem vozidel zajišťujícím městskou hromadnou dopravu, konkrétně zátěže hlukové a emisního znečištění, především pak hodnot polétavého prachu o 1,257 tun ročně.

„Pořízením trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem, dojde k významnému rozšíření elektrické trakce jakožto ekologicky čisté formy dopravy. Náhrada starších vozidel na hranici jejich životnosti přinese samozřejmě také zvýšení komfortu a bezpečnosti pro cestující,“ dodává k projektu Miloslav Kulich, ředitel Dopravního podniku města Hradec Králové. Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem pro účely veřejné dopravy v Hradci Králové vyjde na 75 milionů korun, z evropských dotací město na realizaci tohoto záměru získá 61,2 milionů korun.

Kromě tří projektů v oblasti dopravy schválil Řídící výbor ITI také jeden projekt s kulturním zaměřením. Jedná se o projekt s názvem Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK, jehož předkladatelem byl Královéhradecký kraj. „Na konci realizace projektu, tedy v dubnu 2018, by měla být, díky posílení klimatizace a doplnění zvlhčování ve stávajících vzduchotechnikách, zvýšena ochrana knihovního fondu Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové. Dojde k modernizaci síťové infrastruktury a k vyřešení způsobu ukládání a zálohování digitalizovaných a elektronických dokumentů. Takto zálohována a ukládána budou nejen data SVK HK, ale i dalších paměťových institucí, zapojených do digitalizace knihovních fondů. Dále by digitalizační pracoviště v prostorách SVK HK mělo být schopno zpracovávat i velkoformátové dokumenty. Digitalizované dokumenty budou přístupné studentům i široké veřejnosti, realizace projektu bude mít přínos také pro paměťové instituce Královéhradeckého kraje a jejich uživatele,“ popisuje projekt, který bude stát zhruba 15 milionů korun, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Otakar Ruml. Dotace z Evropské unie pak budou činit necelých 13 milionů korun.

V prosinci budou vyhlášeny ještě další dvě výzvy k předkládání projektů

Řídící výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace na svém jednání schválil také úpravu harmonogramu výzev na rok 2016. Ta byla zcela nezbytná, neboť dosud nebyla vyhlášena výzva řídícího orgánu na předkládání projektů v oblasti infrastruktury základních a středních škol. „Bez vyhlášení výzvy řídícího orgánu pro danou oblast není možné vyhlásit navazující výzvu nositele ITI. Jakmile dojde k vyhlášení výzvy řídícího orgánu, předpokládáme další úpravu harmonogramu výzev Řídícím výborem ITI a následně zveřejnění výzev nositele pro projekty základních a středních škol. Posun harmonogramu výzev by měl být v řádech měsíců,“ říká manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace Miroslav Janovský.

V prosinci tak ještě dojde k vyhlášení výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu na aktivitu Muzea s celkovou alokací 80 milionů korun a výzvy z Operačního programu doprava na Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci s alokací 65 milionů korun.