Aglomerace schválila další projekty za 280 milionů korun


Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace na svém včerejším jednání schválil realizaci dalších projektů z oblasti dopravy, vzdělávání a kultury za téměř 280 milionů korun. „Vydali jsme doporučující stanovisko například pro projekty modernizace odbavovacího systému cestujících v městské hromadné dopravě v Pardubicích a Hradci Králové nebo rekonstrukce Příhrádku v Pardubicích,“ říká předseda Řídicího výboru ITI a primátor města Pardubic Martin Charvát.

První aglomerační výzvy byly vypsány již v říjnu 2016 a do současnosti bylo schváleno dvaadvacet projektových záměrů za více než půl miliardy korun.

Tento týden bylo schváleno dvanáct záměrů na rekonstrukce a vybavení středních škol zaměřených na polytechnické vzdělávání, jeden v oblasti kultury a dva v oblasti dopravy, které spadají do území Hradecko-pardubické aglomerace. Celkově se tak jedná o patnáct projektových záměrů za přibližně 280 milionů korun dotačních.

Šanci usilovat o dotaci přitom budou mít ještě další projekty. „Tři projektové záměry, dva z oblasti vzdělávání a jeden z oblasti kultury, byly vrácené k dopracování, a to z důvodu nesplnění všech kritérií. Jejich žadatelům byly vráceny na základě doporučení odborníků z tematicky příslušné pracovní skupiny k dopracování s možností opětovného předložení záměru v dalším řídicím výboru,“ doplnil královéhradecký primátor Zdeněk Fink.

Aglomerace má díky své strategii u pěti operačních programů (Integrovaný regionální operační program, Operační program doprava, Operační program životní prostředí, Operační program věda, výzkum, vzdělávání, Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) rezervovanou částku v minimální výši 3,4 miliardy korun. Vyčerpat ji musí nejpozději do konce roku 2023. „V letošním roce máme naplánované vyhlášení ještě dalších výzev za více než 1,5 miliardy korun. Usilovat o dotaci mohou zájemci ze všech operačních programů,“ upřesnil náměstek pardubického primátora Jan Řehounek.

Cílem aglomerace je splnit všechny milníky a finanční plány, ke kterým se zavázala. „V letošním roce čeká řízení Strategie ITI a především jednotlivé žadatele, kteří dostali doporučující stanovisko řídicího výboru, velká spousta práce. S ohledem na plnění milníků Strategie ITI, které se týkají nejen povinnosti vyčerpat konkrétní objem rezervované alokace, ale rovněž monitorovacích indikátorů, je potřeba neustávat v přípravě projektů a připravit tyto projekty k zahájení fyzické realizace“, poznamenal manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace Miroslav Janovský.

Přehled schválených projektových záměrů ŘV ITI (15. 3. 2017)

Název projektu Žadatel Podpora EU

 Nový odbavovací systém městské hromadné dopravy v Hradci Králové na  principu bezkontaktních čipových karet

 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.

30 005 000

 Modernizace odbavovacího systému cestujících v městské hromadné  dopravě  v Pardubicích

 Dopravní podnik města Pardubic a.s.

25 500 000

 Nástavba dílen SPŠ Hradec Králové

 Královéhradecký kraj

43 604 610

 Střední škola technická a řemeslná – Centrum odborného vzdělávání  Chlumec  nad Cidlinou

 Královéhradecký kraj

20 410 804

 Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

 Královéhradecký kraj

10 017 800

 Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel  motory  – SOŠ a SOU Vocelova HK

 Královéhradecký kraj

15 649 421

 SPŠ Chrudim – strojní vybavení školních dílen

 Pardubický kraj

16 745 000

 Gymnázium Pardubice Mozartova – interaktivní učebny matematiky

 Pardubický kraj

7 565 000

 Obchodní akademie Chrudim – rekonstrukce učeben IT a přírodovědných  předmětů

 Pardubický kraj

7 395 000

 SPŠE a VOŠ Pardubice – vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových  technologií

 Pardubický kraj

12 750 000

 SPŠ stavební Pardubice – modernizace a vybavení truhlářských dílen

 Pardubický kraj

12 580 000

 Gymnázium Holice – rekonstrukce odborných učeben a laboratoří

 Pardubický kraj

5 950 000

 SŠ automobilní Holice – modernizace dílen odborného výcviku a praxe

 Pardubický kraj

20 554 955

 SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim – vybudování dílen odborného výcviku

 Pardubický kraj

6 460 000

 Příhrádek Pardubice

 Pardubický kraj

44 439 700

 

Přehled schválených projektových záměrů ŘV ITI (listopad 2016 až leden 2017)

Název projektu

Žadatel

Podpora EU

 Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči

 Město Přelouč

20 367 147

 Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy  v Pardubicích

 Dopravní podnik města Pardubic a.s.

38 675 000

 Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem pro účely  veřejné dopravy v Hradci Králové

 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.

61 200 000

 Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních  dokumentů v SVK HK

 Královéhradecký kraj

12 750 000

 Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích

 Pardubický kraj

79 999 994

 Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček

 Dopravní podnik města Pardubic a.s.

16 882 885

 Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici

 Dopravní podnik města Pardubic a.s.

34 249 437

 

Plán výzev Hradecko-pardubické aglomerace pro rok 2017

Integrovaný regionální operační program (IROP)
SC 1.2 (doprava)                                                        127 495 000 Kč
SC 2.4 (ZŠ a SŠ)                                                          155 000 000 Kč
SC 3.1 (památky a muzea)                                          487 000 000 Kč
Operační program doprava (OPD)
SC 1.4 (trolejbusové trakce)                                         20 000 000 Kč
SC 2.3 (inteligentní řízení dopravy)                               35 000 000 Kč
Operační program životní prostředí (OPŽP)
SC 1.1 (kanalizace)                                                       40 000 000 Kč
Operační program věda, výzkum, vzdělávání (OPVVV)
SC 1.2 (VŠ)                                                                 413 950 000 Kč
Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
SC 1.1, 1.2, 2.3, 2.4                                                   190 568 680 Kč

Celkem zbývající výzvy v roce 2017:                    1 469 013 680 Kč