Aglomerace schválila další projekty a ambiciózní plán výzev pro letošní rok


Hradecko-pardubická aglomerace ITI od konce roku 2016 již podpořila projekty za téměř 1,4 miliardy korun. Na svém středečním jednání Řídicí výbor ITI schválil podporu dalším sedmi projektům za 50,5 milionů korun. Patří mezi ně například výstavba cyklostezky podél ulice Pražské a pořízení kamerového systému v Pardubicích, zřízení laboratoře virtuální a rozšířené reality Technologického centra v Hradci Králové nebo modernizace odborných učeb v základních školách v Lázních Bohdaneč a v Dašicích. „Podpořili jsme také další dva projekty, které předložili soukromé firmy a podnikatelé. Zároveň jsme museli vrátit pět projektů za 112 milionů korun žadatelům k dopracování,“ říká předseda Řídicího výboru a primátor města Pardubic Martin Charvát.

Řídicí výbor ITI zároveň schválil harmonogram výzev pro rok 2018. Aglomerace má v plánu vyhlásit pětadvacet výzev za více než 1,2 mld. korun. „Bude se jednat o výzvy pro předkládání projektů ve všech pěti operačních programech, ze kterých naše aglomerace čerpá. Už v únoru to například budou dvě velké výzvy pro projekty základních škol za 185 milionů korun, výzva pro projekty v oblasti muzeí za 100 milionů a téměř pětatřicet milionů korun vypíšeme pro projekty v dopravní telematice,“ vysvětluje člen Řídicího výboru a primátor města Hradec Králové Zdeněk Fink.

Aglomerace v současné době usiluje také o změnu své Strategie. Mezi nejdůležitější body patří navýšení částky o 200 milionů korun pro oblast památek, dalších 46,2 milionů po úpravě Strategie ITI získá aglomerace také na projekty výstavby trolejbusových tratí a měníren. Hradecko-pardubická aglomerace tak má na podporu svých projektů připraveno již 3 655 140 000 Kč. „Většina z dosud schválených projektů za 1,4 miliardy je zatím v procesu hodnocení, přesto už máme několik projektů ve fyzické realizaci. Jedná se například o výstavbu dopravního terminálu v Přelouči, dokončují se dvě nové trolejbusové trati v Pardubicích, začala rekonstrukce národní kulturní památky Příhrádek a také stavba depozitáře v Ohrazenicích. V roce 2018 počítáme s tím, že se rozběhne realizace řady dalších významných projektů a brzy se dočkáme také těch skutečně dokončených,“ říká manažer ITI Miroslav Janovský.

Projekty schválené ŘV ITI dne 17. 1. 2018:
Výzkumné a vývojové centrum obalů (TART s.r.o.) 6 750 000 Kč
Cyklotrasa podél ulice Pražské a místo pro přecházení na ulici Pražské (statutární město Pardubice) 2 078 890 Kč
Modernizace odborných učeben ZŠ Lázně Bohdaneč - I. etapa (Město Lázně Bohdaneč) 5 100 000 Kč
Odborné učebny a konektivita ZŠ Dašice (Město Dašice) 5 100 000 Kč
Kamerový systém Pardubice (statutární město Pardubice) 10 352 679,55 Kč
Laboratoř virtuální a rozšířené reality TC HK (statutární město Hradec Králové) 2 500 000 Kč
Revitalizace bývalého zemědělského objektu v areálu zemědělského družstva (UNION COSMETIC s.r.o.) 18 577 982,35 Kč

ITI Hradecko-pardubické aglomerace v datech:
Celková alokace Strategie ITI Hradecko-pardubické aglomerace bude po schválených změnách 3 655 140 000 Kč.
Vyhlášeno a ukončeno bylo 26 výzev nositele ITI v celkové sumě 1 774 165 960 Kč.
Vyjádření ŘV ITI získalo 53 projektů v částce 1 374 031 614 Kč (z toho bylo 17. 1. 2018 schváleno sedm projektů v částce 50 459 552 Kč).
Harmonogram výzev nositele ITI pro rok 2018 byl vytvořen s alokací 1 223 208 261 Kč.
Z výzev nositele ITI nebylo vyčerpáno a vráceno do alokace 445 029 234 Kč.
Vyhlášeno bylo 13 výzev ZS ITI v celkové sumě 1 619 165 960 Kč (ukončeno 9 výzev ZS ITI, 4 výzvy probíhají).
K hodnocení na ZS ITI (nebo řídicím orgánem) byly předloženy projekty v celkové částce 920 521 625 Kč.
Formální náležitosti a podmínky přijatelnosti při hodnocení ZS ITI/ŘO splnily projekty v částce 501 449 525 Kč.
Dokončené hodnocení ZS ITI/ŘO mají projekty v celkové částce 251 536 757 Kč.
Podmínky hodnocení ZS/ŘO nesplnily projekty v celkové alokaci 98 795 000 Kč.