Aglomerace má připravené výzvy na více než jeden a půl miliardy


Hradecko-pardubická aglomerace pokračuje ve svém úspěšném naplňování schválené strategie ITI. Už v roce 2016 vypsala jako první ze sedmi aglomerací v České republice výzvy pro předkládání projektů a do současné doby schválila realizaci osmi významných aglomeračních projektů za téměř 278 mil. korun. „Řídicí výbor ITI schválil například výstavbu dopravního terminálu v Přelouči, nákupy speciálních trolejbusů v Hradci Králové a Pardubicích nebo projekt Státní vědecké knihovny v Hradci králové na ukládání a zálohování digitálních dokumentů,“ říká předseda Řídicího výboru ITI (ŘV ITI) a primátor města Pardubic Martin Charvát.

Na svém zatím posledním jednání tuto středu schválil ŘV ITI další čtyři projektové záměry za 150 mil. Kč dotačních. „Kladně jsme vyhodnotili projekty na výstavbu nových depozitářů pro Východočeské muzeum v Pardubicích za téměř 80 mil. Kč a stavbu třech nových trolejbusových tratí v Pardubicích za téměř 65 mil. Kč,“ říká královéhradecký primátor Zdeněk Fink. „V tomto roce chceme zahájit práce na prodloužení trolejbusové trati v Trnové-Ohrazenici a další trati na Zámeček. Třetím projektem, který už se realizuje a finanční prostředky bychom rádi získali na zpětné financování, je nová trakce nad Multimodálním uzlem veřejné dopravy před vlakovým nádražím,“ vysvětluje ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Aglomerace má díky své strategii u pěti operačních programů (Integrovaný regionální operační program (IROP), Operační program doprava (OPD), Operační program životní prostředí (OPŽP), Operační program věda, výzkum, vzdělávání (OPVVV), Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)) rezervovanou částku v minimální výši 3,4 mld. Vyčerpat ji musí nejpozději do konce roku 2023. Na letošní rok proto plánuje vypsat výzvy za více než 1,5 mld. korun. „Sledujeme stav přípravy projektů, které by v blízké době mohly získat podporu z ITI. Pevně tak věříme, že alokaci ve všech výzvách vyčerpáme kvalitními projekty,“ říká náměstek pardubického primátora Jan Řehounek.

Podle schváleného harmonogramu budou už v únoru vypsané výzvy v rámci IROP na podporu středních škol (180 mil. Kč), revitalizaci národních kulturních památek (107 mil. Kč) a dopravní telematiku (56 mil. Kč). „V letošním roce naše aglomerace plánuje vypsat také první výzvy pro podporu infrastruktury základních a vysokých škol, na výstavbu nových cyklostezek, kanalizací nebo rekonstrukci významných muzeí,“ říká náměstek královéhradeckého primátora Jindřich Vedlich.

Aglomerace by také v letošním roce chtěla vyhlásit výzvy z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) zaměřené na podnikový výzkum, vývoj a inovace nebo na zvýšení inovační výkonnosti podniků. „Bohužel jednání s řídicím orgánem OPPIK, kterým je Ministerstvo průmyslu a obchodu, ještě není uzavřené a podmínky nejsou pro aglomerace nastavené srovnatelně s individuálními výzvami. Chceme proto pokračovat v intenzivním jednání s dotčeným ministerstvem, a to tak, aby akceptovatelné výzvy mohly být vyhlášeny v květnu letošního roku,“ dodává manažer ITI Hradecko-pardubické aglomerace Miroslav Janovský.

ITI Hradecko-pardubické aglomerace
Celková alokace aglomerace v pěti OP:                3 408 940 000 Kč
Celkem vyhlášené výzvy v roce 2016:                      279 000 000 Kč
Schválené projektové záměry ŘV ITI:                      277 992 140 Kč
Plán výzev pro rok 2017:                                     1 513 950 000 Kč
Výzvy pro rok 2016 + 2017:                                 1 792 950 000 Kč
Zbývá vyhlásit 2018+ výzvy za:                            1 615 990 000 Kč

 

Přehled vyhlášených výzev Hradecko-pardubické aglomerace v roce 2016 (říjen - prosinec)

  • Integrovaný regionální operační program (IROP)

SC 1.2 (doprava)                                       121 000 000 Kč
SC 3.1 (památky a muzea)                          93 000 000 Kč
 

Operační program doprava (OPD)
SC 1.4 (trolejbusové trakce)                      65 000 000 Kč

Celkem vyhlášené výzvy v roce 2016:  279 000 000 Kč

 

Plán výzev Hradecko-pardubické aglomerace pro rok 2017

Integrovaný regionální operační program (IROP)
SC 1.2 (doprava)                                         183 000 000 Kč
SC 2.4 (ZŠ a SŠ)                                          335 000 000 Kč
SC 3.1 (památky a muzea)                          487 000 000 Kč

 

Operační program doprava (OPD)
SC 1.4 (trolejbusové trakce)                        20 000 000 Kč
SC 2.3 (inteligentní řízení dopravy)             35 000 000 Kč

 

Operační program životní prostředí (OPŽP)
SC 1.1 (kanalizace)                                         40 000 000 Kč
 

Operační program věda, výzkum, vzdělávání (OPVVV)
SC 1.2 (VŠ)                                                   413 950 000 Kč

 

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Výzvy 1/2 roku 2017, alokace bude schvalována do konce března.
 

Celkem vyhlášené výzvy v roce 2017:   1 513 950 000 Kč

 

Přehled schválených projektových záměrů ŘV ITI (listopad 2016 až leden 2017)

Název projektu

Žadatel

Podpora EU v Kč

Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči

Město Přelouč

20 367 147

Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy v Pardubicích

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

38 675 000

Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem pro účely veřejné dopravy v Hradci Králové

Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s.

61 200 000

Zvýšení ochrany fondu a komplexní řešení ukládání a zálohování digitálních dokumentů v SVK HK

Královéhradecký kraj

12 750 000

Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích

Pardubický kraj

79 999 994

Prodloužení trolejbusové trati na obratiště Zámeček

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

16 882 885

Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

34 249 437

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích - trakční trolejové vedení trolejbusové dráhy

Dopravní podnik města Pardubic a.s.

13 867 677