<< Zpět na seznam kategorií

Sociální oblast

Hradecko-pardubická aglomerace se v sociální oblasti zaměřuje na podporu služeb pro vybrané cílové skupiny, které jsou v území nerovnoměrně rozmístěny nebo jich je nedostatek, a to s cílem vytvoření udržitelné sítě sociálních služeb, které budou místně a časově dostupné.

Tato oblast je podporována v rámci IROP, specifického cíle 4.2: Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb. Konkrétní aktivity jsou zaměřeny na:

  • investice do infrastruktury a vybavení sociálních služeb (např. výstavba, modernizace a rekonstrukce stávající infrastruktury, investice do provozně-technického zázemí apod.).


Seznam projektů
Název projektu Žadatel Stav projektu Podpora EU
Centrum sociálních služeb Bělehradská 389 Statutární město Pardubice Před zahájením realizace 55 339 019,20 CZK
Denní stacionář pro OZP Statutární město Hradec Králové Před zahájením realizace 93 500 000,00 CZK
Modernizace prostor pro sociální služby při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova Královéhradecký kraj Před zahájením realizace 69 063 158,00 CZK