<< Zpět na seznam kategorií

Životní prostředí a veřejná prostranství

Hradecko-pardubická aglomerace se v oblasti životního prostředí a veřejných prostranství zaměřuje na podporu přechodu na oběhové hospodářství, protipovodňová opatření a revitalizaci veřejných prostranství v městském prostoru.

Tato oblast je podporována v rámci OP ŽP, specifického cíle 1.5: Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje a 1.3: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům, a IROP, specifického cíle 2.2: Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění. Konkrétní aktivity jsou zaměřeny na:

  • intenzifikaci separace a recyklace odpadů a jejich případné energetické využití (např. výstavba komplexních center využití odpadů apod.);
  • adaptační opatření v sídlech (např. podpora systémové práce s modrozelenou infrastrukturou pro hospodaření s dešťovou vodou apod.);
  • komplexní revitalizace veřejných prostranství (např. výsadba zeleně, instalace zařízení a mobiliáře, uplatnění systému modrozelené infrastruktury apod.).


Seznam projektů
Název projektu Žadatel Stav projektu Podpora EU
Areál Vrbenského a Gayerových kasáren - revitalizace veřejného prostranství Statutární město Hradec Králové Před zahájením realizace 60 525 000,00 CZK
DUF Přelouč - veřejně přístupný areál Pardubický kraj Před zahájením realizace 8 925 000,00 CZK
Palackého třída (výkladní skříň města) Statutární město Pardubice Před zahájením realizace 40 299 202,66 CZK
Regenerace Michalského parku v Chrudimi Město Chrudim Před zahájením realizace 12 750 000,00 CZK
Revitalizace náměstí Republiky statutární město Pardubice Před zahájením realizace 42 500 000,00 CZK
Severní terasy a Žižkovy sady Statutární město Hradec Králové Před zahájením realizace 70 550 000,00 CZK
Využití srážkových vod, ochlazení a oživení veřejného prostoru – Zelenomodré centrum Jaroměře Město Jaroměř Před zahájením realizace 69 997 500,00 CZK