<< Zpět na seznam kategorií

Vzdělávání

Hradecko-pardubická aglomerace se z hlediska podpory vzdělávání zaměřuje na oblasti formálního, neformálního i zájmového vzdělávání s cílem zajištění jeho dostupnosti a zvyšování kvality.

Tato oblast je podporována v rámci IROP, specifického cíle 4.1: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu. Konkrétní aktivity jsou zaměřeny na:

  • navyšování kapacit mateřských škol (např. stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení apod.);
  • vzdělávací infrastrukturu a zázemí základních škol (stavby, stavební úpravy odborných učeben a jejich zázemí, pořízení vybavení, budování vnitřní konektivity apod.);
  • vzdělávací infrastrukturu pro zájmové a neformální vzdělávání (např. stavební úpravy a modernizace objektů, pořízení vybavení, budování vnitřní konektivity apod.).


Seznam projektů
Název projektu Žadatel Stav projektu Podpora EU
CPD II - Sféra (Centrální polytechnické dílny, II. etapa) Statutární město Pardubice Probíhá realizace 68 439 400,11 CZK
Modernizace učeben pro polytechnické vzdělávání a výuku informatiky Město Slatiňany Před zahájením realizace 5 338 739,50 CZK
MŠ Podzámčí II – nová budova (rozšíření kapacity) Statutární město Hradec Králové Před zahájením realizace 92 037 170,54 CZK
MŠ Teplého rozšíření kapacit Statutární město Pardubice Před zahájením realizace 77 900 000,00 CZK
Multifunkční učebna pro I. stupeň ZŠ Město Lázně Bohdaneč Před zahájením realizace 8 500 000,00 CZK
Multifunkční učebna pro II. stupeň ZŠ Město Lázně Bohdaneč Před zahájením realizace 8 500 000,00 CZK
OPATOVICE NAD LABEM – DOSTAVBA A UZAVŘENÍ ŠKOLNÍHO KOMPLEXU PAVILONEM C2 Opatovice nad Labem Před zahájením realizace 56 643 277,10 CZK
Přírodní učebny Základní školy Opatovice nad Labem, okres Pardubice Obec Opatovice nad Labem Před zahájením realizace 5 270 580,00 CZK
Přístavba a modernizace odborných učeben ZŠ Malšova Lhota Statutární město Hradec Králové Před zahájením realizace 63 750 000,00 CZK
Venkovní učebna Archimedes město Dašice Před zahájením realizace 5 034 443,57 CZK
Vybudování odborných učeben a rekonstrukce vnitřních prostor v ZŠ Husova, Chrudim (1. etapa) Město Chrudim Před zahájením realizace 21 616 669,60 CZK
Výstavba MŠ Černá u Bohdanče Obec Černá u Bohdanče Před zahájením realizace 42 000 000,25 CZK
Výstavba odborných učeben fyziky a chemie Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o. Před zahájením realizace 12 750 000,00 CZK
Zřízení dílen a odborných učeben pro církevní základní školu, Hradec Králové Biskupství královéhradecké Před zahájením realizace 21 250 000,00 CZK
ZŠ Habrmanova - odborné učebny a bezbariérovost Statutární město Hradec Králové Před zahájením realizace 20 461 263,12 CZK
ZŠ Prodloužená - rekonstrukce odborných učeben Statutární město Pardubice Před zahájením realizace 15 497 348,75 CZK