<< Zpět na seznam kategorií

Podnikání a inovace

Hradecko-pardubická aglomerace se z hlediska podpory podnikání a inovací zaměřuje na jejich rozvoj a posílení potenciálu území pro realizaci inovačních aktivit.

Tato oblast je podporována v rámci OP TAK, specifického cíle 1.1: Rozvoj a posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií. Konkrétní aktivity jsou zaměřeny na:

  • infrastrukturu pro výzkum a vývoj, vznik a rozvoj inovačních center a vědeckotechnických parků (např. tvorba nových, rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury, tj. vědecko-technických parků, inovačních center, podnikatelských inkubátorů apod.).


Seznam projektů
Aktuálně nejsou v tomto programovacím období žádné dokončené a současně zveřejněné projekty.