<< Zpět na seznam kategorií

Doprava

Hradecko-pardubická aglomerace se z hlediska podpory dopravy zaměřuje na posílení konkurenceschopnosti veřejné dopravy, posilování role udržitelné dopravy a multimodality.

Tato oblast je podporována v rámci IROP, specifického cíle 6.1: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství, a OP D, RSO 2.8: Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Konkrétní aktivity jsou zaměřeny na:

  • ekologickou veřejnou dopravu (např. nákup nových nízkoemisních a bezemisních vozidel, výstavba a modernizace trolejbusových tratí a měníren apod.);
  • multimodální osobní dopravu a dopravu v klidu (např. výstavba přestupních terminálů veřejné dopravy, rozvoj systémů P+R apod.);
  • bezpečnost v dopravě (např. výstavba chodníků pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy apod.);
  • infrastrukturu pro cyklistickou dopravu (např. výstavba cyklostezek apod.).


Seznam projektů
Název projektu Žadatel Stav projektu Podpora EU
Cyklostezka “Mechu a Perníku”, spojka Brozany Svazek obcí Hradubická labská Před zahájením realizace 2 550 000,00 CZK
Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Opatovice nad Labem - Dříteč Svazek obcí Hradubická labská Před zahájením realizace 23 375 000,00 CZK
Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Němčice - Hrobice Svazek obcí Hradubická labská Před zahájením realizace 5 312 500,00 CZK
Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Ráby - Kunětice Svazek obcí Hradubická labská Před zahájením realizace 6 375 000,00 CZK
Cyklostezka “Mechu a Perníku”, úsek Vysoká nad Labem - Opatovice nad Labem Svazek obcí Hradubická labská Před zahájením realizace 20 655 000,00 CZK
Cyklostezka “Pardubice - Týnec nad Labem”, úsek Srnojedy - Valy Svazek obcí Pardubická labská Před zahájením realizace 28 824 286,44 CZK
Cyklostezka “Pardubice - Týnec nad Labem”, úsek Valy - Přelouč Svazek obcí Pardubická labská Před zahájením realizace 10 625 000,00 CZK
Elektrifikace MHD v Pardubicích, sídlišti Višňovka Dopravní podnik města Pardubic a.s. Před zahájením realizace 93 500 000,00 CZK
Měnírna 6 Plačice Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Před zahájením realizace 18 700 000,00 CZK
Modernizace areálu dopravního podniku v Pardubicích, Teplého ulici Dopravní podnik města Pardubic a.s. Před zahájením realizace 121 932 500,00 CZK
Modernizace vozového parku trolejbusů DPMHK – ITI Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Před zahájením realizace 99 603 233,75 CZK
Modernizace vozového parku trolejbusů vozidly s parciálním pohonem Dopravní podnik města Pardubic a.s. Před zahájením realizace 99 602 151,17 CZK
Posílení napájení a prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích - Pardubičkách Dopravní podnik města Pardubic a.s. Před zahájením realizace 29 750 000,00 CZK
Prodloužení trolejbusové trati v Pardubicích, sídlišti Cihelna Dopravní podnik města Pardubic a.s. Před zahájením realizace 12 750 000,00 CZK
Přestupní terminál JIH - veřejný prostor Statutární město Pardubice Před zahájením realizace 14 134 615,38 CZK
Revitalizace haly pro servis a údržbu drážních vozidel MHD v Hradci Králové Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. Před zahájením realizace 129 200 000,00 CZK
Výstavba parkovacího domu Vápenka v terminálu JIH Dopravní podnik města Pardubic a.s. Před zahájením realizace 94 230 769,23 CZK