<< Zpět na seznam projektů

SPŠE a VOŠ Pardubice - vybavení učeben pro výuku moderních průmyslových technologií

Žadatel: Pardubický kraj
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 4 445 477,89 CZK
Celkové výdaje: 13 839 909,39 CZK
Termín ukončení projektu: 9/2019


Stručný popis projektu:
Předmětem projektového záměru je dodávka vybavení čtyř odborných učeben pro průmyslovou automatizaci, komunikační a síťové technologie. Část učeben bude sloužit pro výuku moderního řízení výrobního procesu - tedy pro automatizované řízení, které v sobě obsahuje klasickou průmyslovou automatizaci spojenou s programováním, robotikou, moderní senzorikou a chytrými technologiemi dnešní doby. Zbývající učebny umožní výuku vizualizace technologických procesů a komunikačních rozhraní sítí. V rámci stavebních úprav bude řešen bezbariérový vstup do budovy, do jednotlivých modernizovaných učeben a komunikační prostor mezi učebnami. Dále bude provedena úprava stávajícího bezbariérového WC.