<< Zpět na seznam projektů

Obchodní akademie Chrudim - rekonstrukce učeben IT a přírodovědných předmětů

Žadatel: Pardubický kraj
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 7 171 397,75 CZK
Celkové výdaje: 9 473 388,39 CZK
Termín ukončení projektu: 10/2018


Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je modernizace pěti učeben a jejich vybavení nejmodernějšími pomůckami za účelem zkvalitnění výuky technických a přírodovědných předmětů. Učebny jsou v současné době bez interaktivity a vybaveny zastaralým vybavením. Ve všech učebnách bude provedena rekonstrukce podlah, zhotoví se nové akustické podhledy a nové akustické obklady stěn. Budou provedeny nové rozvody elektroinstalace a síťové rozvody k jednotlivým místům učitelů a žáků. Součástí projektu je i vybavení učeben nábytkem, digitálními technologiemi a dalšími učebními pomůckami.