<< Zpět na seznam projektů

Gymnázium Holice - rekonstrukce odborných učeben a laboratoří

Žadatel: Pardubický kraj
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Podpora EU: 5 811 884,58 CZK
Celkové výdaje: 8 070 242,73 CZK
Termín ukončení projektu: 8/2019


Stručný popis projektu:
Cílem projektu je modernizace laboratoří fyziky, chemie, biologie, přípravny chemie a biologie, učebny chemie, biologie, zeměpisu a výpočetní techniky, multifunkční učebny přírodovědných předmětů a zřízení praktické dílny. Součástí jsou dílčí stavební úpravy, pořízení vybavení a pomůcek. Projekt předpokládá i modernizaci datových rozvodů a pokrytí wi-fi signálem. Na venkovní terase dojde k úpravě zelených ploch pro potřeby výuky biologie. Je navržena úprava venkovního prostranství a vybudování geologicko-ekologické expozice pro potřeby výuky biologie, chemie a zeměpisu.