<< Zpět na seznam projektů

Automatické mlýny - silo a parter

Žadatel: Nadace Automatické mlýny
Kategorie: Kultura a památky
Stav: Probíhá realizace
OP (SC): IROP 3.1 Zefektivnení prezentace, posíleni ochrany a rozvoje kulturního a přírodniho dědictví

Podpora EU: 69 997 500,00 CZK
Celkové výdaje: 85 573 500,00 CZK
Termín ukončení projektu: 12/2022


Stručný popis projektu:
Dojde k rekonstrukci národně kulturní památky od arch. Josefa Gočára, která bude zpřístupněna široké veřejnosti. Nalezne se nové funkční využití opuštěného areálu automatických mlýnů a vytvoří se prostory pro kreativní umění.