<< Zpět na seznam projektů

Depozitář pro Východočeské muzeum v Pardubicích

Žadatel: Pardubický kraj
Kategorie: Kultura a památky
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 3.1 Zefektivnení prezentace, posíleni ochrany a rozvoje kulturního a přírodniho dědictví

Podpora EU: 68 926 432,22 CZK
Celkové výdaje: 81 626 574,17 CZK
Termín ukončení projektu: 10/2019


Stručný popis projektu:
Depozitáře pro Východočeské muzeum v Pardubicích (VČM) jsou v nevyhovujícím zázemí na zámku, v sídle VČM v Pardubicích. Současné prostory mají malou kapacitu a neumožňují další rozvoj, neustálá regulace jejich vlhkosti a teploty se odráží ve zvýšených provozních nákladech, provizorní je příjem akvizic, stávající uložení sbírek je nepřehledné, chybí internetové připojení pro práci se sbírkami. Výstavbou objektu depozitáře pro VČM v Pardubicích-Ohrazenicích vzniknou vhodné prostory pro uložení sbírkových fondů s kapacitními rezervami na 20 let a adekvátní zázemí pro rozvoj sbírkotvorné činnosti. Nový bezbariérový objekt bude splňovat technické i klimatické požadavky pro optimální uložení sbírek kulturní povahy. Jednotlivá pracoviště (badatelna, příjem akvizic, digitalizační pracoviště aj.) budou vybavena přístroji a vybavením, které umožní kvalitní ošetření, uložení, ochranu a digitalizaci sbírek.