<< Zpět na seznam projektů

CPD II - Sféra (Centrální polytechnické dílny, II. etapa)

Žadatel: Statutární město Pardubice
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 4.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

Podpora EU: 68 439 400,11 CZK
Celkové výdaje: 88 726 507,30 CZK
Termín ukončení projektu: 12/2023


Stručný popis projektu:
Projekt CPD II - Sféra tak navazuje na již zmíněnou stavební část projektu CPD I, tzn. že objekt bude v rámci první etapy stavebně a technicky připravený pro instalaci jednotlivých částí vzdělávacího vybavení včetně splnění bezbariérovosti. Výstupem projektu CPD II - Sféra bude vybavení nových učeben o pomůcky sloužící ke vzdělávání (audiovizuální technika, speciální nábytek, didaktické pomůcky), které budou plnit vzdělávací funkci – v technických a přírodovědných oborech podle rámcových vzdělávacích plánů a školních vzdělávacích plánů škol a školských zařízení i podle zájmových aktivit široké veřejnosti. Projekt by měl plně podporovat odborné, polytechnické a inkluzivní vzdělávání, poskytovat infrastrukturu pro polytechnické a odborné vzdělávání i pro neformální a zájmové oblasti pro další vzdělávaní všech zájemců. CPD II - Sféra mají nabízet nadstandardní technické vybavení, které není možno z finančních důvodů vlastnit na jednotlivých školách a nabízet takové studijní a experimentální projekty, které budou vhodně a hlavně zajímavě doplňovat osnovy a převádět je do praktických cvičení. Projekt počítá s vybavením 4 dílen: a) textil; b) grafika; c) kov; d) dřevo; a 4 odborných učeben: a) přírodopisu; b) chemie; c) fyziky; d) informatiky a robotiky. Dále se jedná o vybavení univerzálního promítacího a prezentačního sálu, kde bude umístěno zařízení Science on a Sphere. Jedná se o unikátní technologii - projekce na kulovou plochu, která má průměr 1,7 m a využívá data od amerického Národního úřadu pro výzkum atmosféry a oceánů (NOAA). Nadstandartní vybavení všech učeben by mělo zohlednit potřeby žáků se zdravotním postižením i sociálním znevýhodněním. Pro děti z mateřských škol bude v objektu umístěn tzv. Sál světa dětí – didaktický prostor, který rozvíjí základní znalosti, dovednosti a postoje v přírodních vědách včetně matematiky, logiky, dále v IT technologiích a zručnosti.