<< Zpět na seznam projektů

Výstavba MŠ Černá u Bohdanče

Žadatel: Obec Černá u Bohdanče
Kategorie: Vzdělávání
Stav: Před zahájením realizace
OP (SC): IROP 4.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu

Podpora EU: 42 000 000,25 CZK
Celkové výdaje: 70 811 180,60 CZK
Termín ukončení projektu: 8/2025


Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je novostavba mateřské školy v Černé u Bohdanče s kapacitou 50 míst, což je pro obec považováno za minimální nutnou kapacitu vzhledem k rozšiřování počtu obyvatel a zakládání nových rodin v obci. Díky masivní výstavbě vzrostl za poslední léta počet obyvatel více než 700 a výstavba nadále pokračuje s odhadem cca 800 obyvatel. Porodnost v obci se díky nárůstu obyvatel zvýšila o desítky procent. V současné době je v obci 49 dětí 3-6 let a cca 40 dětí do věku 2 let. V obci se nenachází žádná mateřská škola, což představuje velký problém. Nejbližší mateřská škola se nachází v sousední obci Rybitví, která však nemá dostatečnou kapacitu na přijetí dalších dětí a neumožní tak uzavření dohody o spádovosti. Výstupem projektu bude budova mateřské školy, která bude přízemní a bezbariérová s dvěma třídami, každá s maximální kapacitou 25 dětí. Celkově bude tedy vytvořeno 50 nových míst. V budově se kromě samotných tříd a sociálních zařízení bude nacházet také kuchyně vč. nezbytného zázemí a výdejny jídel. V rámci projektu bude také pořízeno nezbytné vybavení pro zajištění chodu mateřské školy. Součástí výstavby MŠ je také vybudování výukové zahrady vč. zahradního domu. Budova bude pro své vytápění využívat tepelného čerpadla.