<< Zpět na seznam projektů

Kasárna muzejní kreativity Muzea východních Čech v Hradci Králové

Žadatel: Královéhradecký kraj
Kategorie: Kultura a památky
Stav: Před zahájením realizace
OP (SC): IROP 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích

Podpora EU: 179 038 461,54 CZK
Celkové výdaje: 232 957 082,33 CZK
Termín ukončení projektu: 12/2027


Stručný popis projektu:
Cílem projektu je využít potenciál kulturního dědictví soustředěného ve sbírce Muzea východních Čech v Hradci Králové (MVČ). MVČ je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje, jedná se o největší muzeum v kraji a jedno z největších v ČR. MVČ spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb. V současnosti MVČ spravuje předměty, které nejsou prezentovány veřejnosti z důvodu nedostatečných expozičních prostor. Výstupem stavebních úprav bude rekonstruovaný objekt Vrbenského kasáren, v rámci tohoto projektu bude realizováno: 1. Rekonstrukce a adaptace prostor pro umístění expozic MVČ. 2. Pořízení přírodovědecké expozice, otevřené lapidárium. 3. Zázemí pro aktivity související s expoziční činností MVČ. 4. Zázemí pro návštěvníky. Realizací projektu dojde k využití potenciálu kulturního dědictví, bude vytvořen potenciál pro podporu vzdělávání a kreativních odvětví. Projekt bude posilovat spolupráci škol s institucemi v praxi, bude rozvíjet klíčové kompetence v širším kontextu environmetálních a sociálních otázek. Zapojením nových a inovativních technologií bude naplňován koncept digitální gramotnosti a informatického myšlení, čímž se muzejní část propojí také s cíly formálního a neformálního vzdělávání.