<< Zpět na seznam projektů

Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka Mechu a Perníku – úsek Němčice – Kunětická hora

Žadatel: Svazek obcí Hradubická labská
Kategorie: Doprava
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 2 677 500,00 CZK
Celkové výdaje: 3 150 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 4/2023


Stručný popis projektu:
„Cyklostezka Hradec Králové -Pardubice: Stezka mechu a perníku – úsek Němčice – Kunětická hora" je dílčí částí mezinárodního záměru vedení cyklostezky podél řeky Labe od jejího pramene po Hamburk a přímo navazuje na soustavu budovaných úseků cyklistické trasy mezi města Hradec Králové a Pardubice. Cílem projektu je výstavba dílčího úseku stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem v úseku od místní komunikace v obci Němčice k stávající komunikaci kolem Hradu Kunětická Hora s cílem vymístit cyklistickou dopravu a pěší z silniční komunikace III/2985, která svým příčným uspořádáním nevyhovuje ani současnému automobilovému provozu a pohyb cyklistů a pěších po vozovce šířky 5,25 m do 5,75 m je pro její uživatele nebezpečny´. Konstrukce vozovky s asfaltovým povrchem je navržena pro pojezd cyklistů a pro občasný´ přejez zemědělské techniky a příjezdy na okolní zemědělsky využívané pozemky. Součástí cyklostezky bude také výstavba drobného mobiliáře, dopravního značení související vegetační úpravy. Celková délka navržené cyklostezky je 0.411 km. Připojení obce cyklostezkou bude využito pro pravidelné jízdy obyvatel obcí na její trase nebo v jejím blízkém okolí do škol, zaměstnání a za službami v sousední obci, ale hlavně směrem do Krajského města Pardubice. Realizace projektu přispěje k výraznému zvýšení bezpečnosti nejen obyvatel přilehlých obcí ale také obyvatel nebo návštěvníků celé aglomerace. Do budoucna dojde postupnou realizací všech úseků cyklostezky „Cyklostezka Hradec Králové -Pardubice: Stezka mechu a perníku" k propojení měst Hradec Králové a Pardubic.