<< Zpět na seznam projektů

Pořízení 6 kusů trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem pro účely veřejné dopravy v Hradci Králové

Žadatel: Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.
Kategorie: Doprava
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 61 200 000,00 CZK
Celkové výdaje: 80 535 000,00 CZK
Termín ukončení projektu: 9/2018


Stručný popis projektu:
Realizace projektu (pořízení šesti trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem) přispěje k výrazné redukci ekologické zátěže vzniklé v souvislosti s provozem vozidel zajišťujícím městskou hromadnou dopravu, konkrétně zátěže hlukové (vnitřní i vnější) a emisního znečištění, především pak hodnot polétavého prachu. Realizace projektu umožní vyřazení 3 autobusů normy EURO 2. Dle metodických pokynů a v nich uvedených vzorců, dojde tímto vyřazením ke snížení emisní zátěže o 1,257 t ročně. Vzhledem k záměru pořídit trolejbusy s pomocným bateriovým pohonem, dojde k významnému rozšíření elektrické trakce jakožto ekologicky čisté formy dopravy. Náhrada starších vozidel na hranici jejich životnosti přinese zvýšení komfortu a bezpečnosti pro cestující. Dalším pro žadatele významným cílem je snížení servisních a provozních nákladů na údržbu a provoz trolejbusů s pomocným bateriovým pohonem. S ohledem na konstrukci a pohon trolejbusu zde zcela odpadá servis spalovacího motoru a převodovky včetně nutné výměny provozních kapalin u těchto zařízení jako jsou olej a chladící kapalina. Stejně tak lze očekávat, že používání elektrické rekuperační brzy u trolejbusů přinese nižší nároky na výměnu brzdového obložení těchto vozidel.