<< Zpět na seznam projektů

Modernizace odbavovacího systému cestujících v městské hromadné dopravě v Pardubicích

Žadatel: Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Kategorie: Doprava
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Podpora EU: 25 078 162,00 CZK
Celkové výdaje: 35 971 768,14 CZK
Termín ukončení projektu: 6/2021


Stručný popis projektu:
Předmětem projektu je první etapa modernizace odbavovacího systému MHD Pardubice. V rámci projektu bude provedena modernizace systémů vyplývající z požadavků interoperability systému: 1) základní backoffice (pro vozidla i pro server) pro umožnění odbavení prostřednictvím čipové karty (Pardubická karta) a některých vybraných čipových karet jiných dopravců (regionální autobusové dopravy, železniční dopravy); 2) technické prostředky elektronického odbavení (zejména odbavovací terminály, zařízení pro přepravní kontrolu, palubní počítače, atd.) a zařízení pro označování papírových jízdenek; 3) komplexní systém pro odbavení prostřednictvým EMV karty; 4) systém e-shopu a dispečinku. Na konci realizace projektu by měl být zprovozněn elektronický odbavovací systém na bázi čipové karty Mifare DESFire splňující prvky interoperability, který umožní odbavení v MHD Pardubice jak pomocí Pardubické karty, tak pomocí čipových karet jiných dopravců zajišťujících přepravní služby v přepravě cestujících v území působnosti MHD Pardubice. Spolu s tímto řešením proprietárního systému bude v první etapě dokončen elektronický systém odbavení na bázi check in, check out prostřednictvím karty EMV.