<< Zpět na seznam projektů

Rekonstrukce a modernizace Památníku Zámeček

Žadatel: Statutární město Pardubice
Kategorie: Kultura a památky
Stav: Dokončeno
OP (SC): IROP 3.1 Zefektivnení prezentace, posíleni ochrany a rozvoje kulturního a přírodniho dědictví

Podpora EU: 20 060 000,00 CZK
Celkové výdaje: 33 033 632,00 CZK
Termín ukončení projektu: 6/2021


Stručný popis projektu:
Národní kulturní památka Zámeček se nachází v okrajové části Pardubic v místě bývalého popraviště gestapa. Vlastní památník se v současnosti sestává z pomníku z roku 1949, stávajícího objektu expozice, přilehlých zpevněných ploch, oplocení a sadových úprav. Stav místa je zanedbaný, resp. svým celkovým pojetím neodpovídá významu místa i současným představám o prezentaci lokalit podobného charakteru. Návrh proto počítá s odstraněním stávajícího objektu expozice, s redukcí většiny zpevněných ploch, odstraněním oplocení kolem pozemku a především doplněním pomníku o nový objekt expozice situovaný převážně v zemi. Dále jsou zde navrženy nové přístupové cesty, zpevněné plochy, terénní stupně pro návštěvníky pietních setkání, zídky a terénní úpravy. Nedílnou součástí návrhu je dosázení dřevin. V rámci úprav by také mělo vzniknout nové parkoviště pro návštěvníky památníku. Městu se pro projekt podařilo získat špičkové odborníky, pana doktora Vojtěcha Kyncla s paní doktorkou Jedličkovou, kteří jsou nositeli ideového návrhu přestavby památníku včetně expozic a mají s podobnými projekty řadu zkušeností. Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace Národní kulturní památky, kdy celá úprava Památníku Zámeček vychází z myšlenky uchování památky obětí nacistického režimu regionů Pardubicka, Královéhradecka a Kolínska, jejíchž občané zde byli v době druhého stanného práva zavražděni. Realizací projektu dojde k vybudování důstojného pietního místa nejen pro pamětníky, ale také i pro budoucí generace.